+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah olmayacak şeyleri de bilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah olmayacak şeyleri de bilir mi?


 2. mum
  Administrator

  Cevap: Allah olmayacak şeyleri de bilir mi?


  Reklam  Cevap: Soru yanlış yazılmış.
  Allah daha bir şey olmadan bilir mi? şeklinde sorulmalıydı.


  Allah İnsanın Geleceğini Bilir mi?
  Allah İnsanın Geleceğini Bilir mi?
  “Yaratılış yönünden daha büyük bir gücü gerektiren gökleri ve yeri yaratan ve onları engin kudretiyle muhteşem bir düzene bağlayarak geleceğe taşımakta olan Allah, insanın geleceğini; bir diğer anlatımla yapmadan önce yapacaklarını elbette bilir” diyerek başlığa aldığımız sorunun cevabını kısaca vermiş olalım ve ayrıntılı açıklamalarımıza başlayalım. (Ğâfir 57; Nâziât 27)
  Şanı Yüce olan Allah, bütün yüceliklerle vasıflı ve tüm eksiklilerden beri olan Rabdir. Kendilerine özgün ve özellikli iradeli varlıklar kılınan insanlar ve cinler dahil mikro ve makro alemdeki bütün varlıkların yaratıcısı odur. (Zümer 62)
  Allah Geçmişi de , Geleceği de Bilir
  O, bütün varlıkları sınırsız olan bilgisi ve kudretiyle planlı olarak yaratmıştır.(Kamer 49) Kendisi zaman ve mekân üstü olan Allah, zamana ve mekâna bağımlı olarak yarattığı varlıkların geçmişi, hali ve sonlu geleceğini bilir. Yaratıklardaki geleceğe doğru akan muhteşem yapı ve akış bu bilginin kanıtıdır:
  “Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz.? Oysaki Allah göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Dahası Allah her şeyi bilir.”(Hucurat 16)
  Yüce Allah, bilgisi ile bütün yarattıkları kuşattığını (A’râf 89) göklerde ve yerde hiçbir oluşun Kendisine gizli kalamayacağını,(Âl-i İmrân 6) akıl ve duygu organları ile bilinemeyecek olgular manzumesi anlamına Gayb’ın da yanızca kendisi tarafından bilindiğini/bilinebileceğini Kur’ân’da bizlere açıklamaktadır:
  “Gaybın: yaratılmış varlıkların idrakini aşan bilgi anahtarları O’nun katındadır: onları Allah’tan başka kimse bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi bilir; bir yaprak düşmez ki O bundan haberdar olmasın; ve ne yeryüzünün derin karanlığında bir habbe, ne de canlı veya ölü49 hiçbir şey yoktur ki [O'nun] apaçık fermanında kaydedilmiş olmasın.” (En’âm 59)
  Onun bu bilgisi Genelde Esmâül-Hüsnâ/En güzel isimlerin-sıfatların sahibi , özelde bilen, gören ve işiten Rab olmanın da gereğidir:Bir diğer öz ifadeyle Allah olmanın gereğidir.
  Allah, insanların iradelerini kullanarak neler yapacağını; örneğin kimlerle evleneceklerini, çocukları olup olmayacağını, olacak çocukların cinsiyetlerini, fiziksel ve ruhsal özelliklerini bilir. İslâmî çizgide yaşayıp yaşayamayacaklarını ve yapacakları azgınlıkları ve işleyecekleri günahları da bilir. Bütün bunları olmadan/gerçekleştirilmeden önce bilir.
  Geleceği Yaratan, yarattıklarının geleceğini bilmez mi?
  Bildiğini Rabbimiz şöylece açıklıyor:
  “Her bir varlığı yaratan Allah , yarattıklarını bilmez mi? O, erişilmez bir derinlik sahibidir, her şeyden haberdar olandır!” (Mülk 14)
  Allah Bilgisi ve Kudretiyle Hayata Müdahildir
  Diriltip öldürerek ve kurduğu yaratıklar düzenini kudreti ile yaşatarak her an hayata müdahil olan Allah, tüm varlıkları kuşatıcı bilgisi ile elbette bilir. Çünkü O, “Bilinemez gaybları pek iyi bilendir.”(Mâide 109) Ne var ki O, yaratıklarına benzemediği ve bilgi araçlarına muhtaç olmadığı için biz onun nasıl bildiğini bilemeyiz, ancak bize bildirdiği ölçüde bilebiliriz.
  Ali riza demircan

 3. Akif
  Devamlı Üye
  tşkkürler

 4. Misafir
  Sorum suydu Allah mesela ben bu yazmasaydim da başka bisey yapsaydim ne yapcagimi yapınca en olacacagini tüm ihtimalleri bilir mi?

 5. mum
  Administrator
  Allah teâlâ herşeyi bilir

+ Yorum Gönder