+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadi Allah yoksa Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadi Allah yoksa


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Hadi Allah yoksa


  Reklam  Cevap: Hadi Allah varsa !!!

  Hz. Ali’nin inanmayan bir komşusu vardı. Ona ''Allaha, Ahirete inanıyorsunuz. Peki ya yoksa” demiş. Hz. Ali ise ''Yoksa benim kaybedecek bir şeyim olmaz. Ya varsa sen ne yapacaksın'' der.

  - Hz. Ali’ye nisbet edilen sözün özü (Kaynağı ve anlamı):

  Müneccim ve tabip ikisi de dediler ki: Ölüler diriltilmez (yani ahiret yoktur); dedim: bakın;

  Eğer sizin dedikleriniz doğru ise benim bir zararım olmaz/ ya benim dediğim doğru ise o zaman siz çok zarar edersiniz”

  Fahruddin Razi, bu manzum sözü “şair dedi” diyerek belirtmiştir. (Razî, 17/199)

  İmam Gazali ise bu sözün Ebu’l-Ala el-Maarrî’ye ait olduğunu söylemiştir. (İhya, 4/59)

  Bu şiiri belirttikten sonra Gazali şunları da ilave etmiştir. “Bunun içindir ki, Hz. Ali gerçekleri kavrayacak durumda olmayan bazı aklı kısa olanlara şöyle demiştir: “Eğer senin dediğin doğru ise hepimiz kurtuluruz. Fakat eğer benim dediğim doğru ise, o takdirde ben kurtulurum ama sen helak olursun.” (İhya, a.g.y)

  Ünlü müfesssir İbn Aşur ise, “Hz. Ali’ye nispet edilen şiir” ifadesiyle bu şiire yer vermiştir. (İbn Aşur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, 16/114)

  - Bunun mantığı şudur: Şayet ahiret -haşa- yoksa- bu durumda ahirete iman eden kişinin iman etmeyenlerden farklı olarak bir zararı olmaz; hepsi de beraber yok olup giderler. Ama eğer varsa, bu takdirde ona iman etmeyenlerin zararı pek çoktur. Çünkü onlar cehenneme girecekler.

  Demek ki bu söz, Allah’a ve ahirete iman edenlere bir şüphe vermek değil, aksine iman etmeyenlerin düşünmelerini sağlamak ve akıllarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak için söylenmiştir.

  Bunun genel mantık penceresi ise şudur: Akıllı insan, -hiç bir tehlike ihtimali olmayan- en emin yoldan gitmeyi tercih eder.

+ Yorum Gönder