+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Konuşamayan oglum için hangi duayı okumalıyım Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Konuşamayan oglum için hangi duayı okumalıyım


 2. NuN
  Üye

  Konuşamayan kızım için okunacak bir dua


  Reklam  Cevap: konuşamama duası

  Kur’an’da yer alan Hz. Musa’nın şu duasının konumuzla yakından ilişkisi vardır:

  “Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî, vahlül ukdeten min lisanî yefkahu kavlî -Ya Rabbî, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü!” (Ta Ha, 20/25-28) Bu ayeti yirmi yedi defa, Fatiha Suresi'ni de yedi defa okuyup hem çocuğa hem de bir suya üfleyip çocuğa -her suya ihtiyaç duyduğunda- içirin. Buna yirmi yedi gün devam edin. Rabbimiz hastanıza âcil şifalar versin, âmin!

 3. NuN
  Üye
  Konuşma zorluğuna şifa duası

  1- Fiilî duâ olarak: Öncelikle tıbba danışmalı. Konuyla ilgili uzman bir doktora başvurmalı ve tavsiyelerine uymalıdır.

  2- Kavlî (sözlü) duâya gelince: Hazret-i Mûsâ (as) Firavuna karşı Allah’ın âyetlerini tebliğ vazifesini yürütürken diline tutukluk gelmesin diye Cenâb-ı Hakka şöyle duâ etmişti: “Rabbi’ş-rahlî sadrî ve yessir lî emrî va’hlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.” (Rabbim. Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Tâ ki, sözümü iyi anlasınlar.”1

  Bu duâ üzerine Cenâb-ı Erhamürrahimîn şöyle buyurdu: “İstediğin sana verildi ey Mûsâ!”2

  Biz de Cenâb-ı Hakkın Peygamberince yapılan, Kendisince de makbul sayılan bu duâyı yapalım. İnşallah bize de Rabbimiz fıtrat diliyle “İstediğin verildi ey kulum” der. Allah şifalar ihsan eylesin.

  Dipnotlar:
  1- Tâhâ Sûresi: 25, 26, 27
  2- Tâhâ Sûresi: 36
  fıkıhinfo

+ Yorum Gönder