+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şaka bile olsa yalan söylemeyen kimseler için cennetin ortasında köşkler vardır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şaka bile olsa yalan söylemeyen kimseler için cennetin ortasında köşkler vardır


 2. NuN
  Üye

  Cevap: Şaka bile olsa yalan söylemeyen kimseler için cennetin ortasında köşkler vardır


  Reklam  Cevap: Yalan şaka için söylendiğinde de günah mıdır?


  İnsanları güldürmek için yalan söylenebilir mi? Şaka için ve yahut insanları güldürmek için yalana izin var mıdır?


  Şaka bile olsa yalan terk edilmedikçe olgun mümin olunmaz

  “Kul şaka ile de olsa yalanı, doğru bile de olsa mücadele ve münakaşayı terk etmedikçe, tam inanmış bir mümin olamaz.” (Taberânî)

  İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselerin vay haline

  Allah Resulü (asm) buyurdu:

  “İnsanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kimsenin vay haline! Onun vay hali¬ne! Onun vay haline!” (Ebû Dâvud, Tirmizi)

  Yalan ne ciddi ne de şaka uygun düşmez

  Abdullah'tan (ra) rivayet edilmiştir:

  “Ne ciddî yerde, ne de şaka olarak yalan uygun düşmez.” (Buhari)

  Başkalarını güldürmek içim yalan söyleyene Efendimizin (asm) laneti vardır

  Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

  “Başkalarını güldürmek için yalan söyleyen kimseye cehennem vardır. Azap ona olsun, azap ona olsun!” (Ebu Dâvud, Tirmizî)

  “Yazıklar olsun insanları güldürmek için söz söyleyip yalan konuşana! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun.” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Beyhaki)

  Şaka bile olsa yalan söylemeyen kimseler için cennetin ortasında köşkler vardır

  “Ben şaka ile de olsa, yalanı terk eden kimse için, cennetin ortasında bir köşke kefilim.” (Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud)

  “Ben, haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından; şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk verilmesine kefilim.” (Sünen-i Ebu Davud)

+ Yorum Gönder