+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cami isminin açılımı nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cami isminin açılımı nedir


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Cami isminin açılımı nedir


  Reklam  Cevap: Cami isminin açılımı nedir  Cami; toplayıcı, toplayan, kaplayan, Müslümanların ibadet gayesiyle toplandıkları yer, ma'bed.
  "Câmi" terimi "(cemaatleri) bir araya getiren mescid" anlamındaki "el-mescidü'l-câmi"den kısaltılarak sonradan kullanılmaya başlanmıştır.
  Kur'an'da, hadislerde ve ilk tarihî kaynaklarda "câmi" yerine "mescid" kelimesi geçmektedir. "Mescid", "secde edilen yer" anlamında bir mekân ismidir. Namazın başka rükünleri de olmasına rağmen ibadet edilen yer, önemine binaen secdeye izafe edilmiştir.
  İnsanın daha ilk yaratılışında şahit olduğu secde (Bakara, 2/34) hürmet ve tazimin en güzel ifadesidir. Hz. Peygamber (s.a.s) onu, kulun Allah'a en yakın anı olarak vasıflandırmıştır. (Nesâî, Tatbik, 78) İçinde Allah'a ibadet edilen her yere mescid denilmiştir. Kur'an bu geniş anlamıyla mescidi geçmiş dinlerin
  Batı dillerinde kullanılmakta olan "mosquee" ve benzeri terimler "mescid"in değişik telaffuzundan doğmuştur.
  Osmanlılar da sultanlar tarafından yaptırılan câmilere "salâtin câmi", vezirler ve rical tarafından yaptırılanlara, yaptıranın adına izafeten "... câmii" küçük olanlara da "mescid" demişlerdirmabedleri ile beraber zikreder.(Hac, 22/41 ).

+ Yorum Gönder
caminin açılımı,  camiinin açılımı,  caminin acilimi,  camii nin açılımı,  caminin acilimi nedir,  CAMİ nin açılımı anlamı nedir,  cami nin açılımı