+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yezidilik bir din midir, Mezhep mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yezidilik bir din midir, Mezhep mi?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Yezidilik bir din midir, Mezhep mi?


  Reklam  Cevap: Yezidilik bir din midir, Mezhep mi?
  yezidiler Müslüman mı yoksa islama göre kafir mi  Yezidilik, içerisinde barındırdığı inanç esasları ile diğer birçok dinle benzerlik
  gösteren bir inançtır. Yezidiler kendi dinlerinin diğer bütün dinlerden eski olduğuna,
  kendilerinin diğer dinlerden değil de diğer dinlerin kendilerinden etkilendiklerine ve
  kendilerinden alıntı yaptıklarına, kutsal kitaplarının ise kaybolduğuna inanırlar.
  inançlarında önemli bir yer tutan ve dinin yenileyicisi olarak gördükleri şeyh
  Adi bin Müsafir’in soyu, halife Yezid ve Emevilere dayanmaktadır. Yezidilerde çok
  önemli bir yere sahip olan bu kimseler, yarı insan yarı Tanrı şeklinde ortaya
  çıkmaktadır. Yezidilerin kutsal kitapları olan Kitab’ül Cilve, ġeyh Adi b. Müsafir’e
  isnat edilir. Lübnan’da doğan ġeyh Adi b. Müsafir, o zamanlar Hakkâri olarak bilinen
  bugünkü Irak sınırları içerisinde bulunan Laleş’e gelmiş ve burada islamiyeti bölgede
  yaymaya çalışmıştır. Bölgedeki saygınlığı artan ve yerel halk tarafından saygıyla
  karşılanan ġeyh Adi b. Müsafir’in anlattıkları, bu bölgede kabul görmeye baĢlamıĢtır.
  Vefâtından sonra, bölge halkının henüz islamiyeti hazmedememiş olmasından dolayı
  halk islamiyet’ten uzaklaşmaya başlamış ve Adaviler adında bir tarikat bölgede çok
  güçlenmiĢtir. Bu tarikatın ortadan kalkmasından uzun yıllar sonra, Yezidilik adında
  ortaya çıkan bu inanç, bölgedeki bir kısım topluluklar tarafından benimsenmiştir.


+ Yorum Gönder