+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zebur kaç sayfadır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zebur kaç sayfadır ?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Zebur kaç sayfadır ?


  Reklam  Cevap: Zebur hakkında ksıaca bilgi

  Zebur Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud'a inen Zebur'un sûrelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur'un "Hikmetli kitap" manasına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki "Zebûr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilâfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır (Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu'l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417). Ancak zebur günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahudiler, gerek hristiyanlar ibadet ve âyinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar âyinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.


+ Yorum Gönder
zebur kaç sayfa,  zebur kaç sayfadır,  tevrat kaç sayfa,  tevrat kaç sayfadır,  zebur kac ayetir