Konusunu Oylayın.: Ramazaniye nedir? Ramazanye ne demek

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Ramazaniye nedir? Ramazanye ne demek
 1. 21.Haziran.2014, 15:01
  1
  Misafir

  Ramazaniye nedir? Ramazanye ne demek


  Ramazaniye nedir? Ramazanye ne demek Mumsema Selamın Aleyküm.

  Ramazaniye şiirlerine örnekler verir misiniz.

  Allah razı olsun sımdıden.


 2. 21.Haziran.2014, 15:01
  1
  Kayitsiz üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayitsiz üye
  Misafir  Selamın Aleyküm.

  Ramazaniye şiirlerine örnekler verir misiniz.

  Allah razı olsun sımdıden.

 3. 06.Temmuz.2014, 14:21
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Ramazaniye nedir? Ramazanye ne demek
  Ramazaniye şiirlerine örnekler verir misiniz.


  Ramazaniye

  Bihamdi’l-lâh dokuz vîrânenin nū rlandı eyvânı
  Nihâyet erdi müstakbel zamâna dehr-i zulmânî

  Meğer bu şâd ü mân mâha yaratılmış bütün eflâk
  Sadâsıyla ezânlar çınlatıp inletti âsmânı

  Selâmı hoş sabâhı hoş garîblerin duâsı hoş
  O dergâhtan dönülmez boş dileriz lutf-ı Yezdânı

  Ramazânın bilinse kadri kullar ‘afv olunurmuş
  Sahū r vakti işittik tabl-ı handândan bu îlânı

  Burū det gerçi olmaz dîn-i Hakkda eyyühe’l-islâm
  Ramazânın hevâsı germ eder sohbet-i yârânı

  Tamahkârlık eden zulmât-ı nefs içreki rū hları
  Yakıp çerâg-ı mihri etti tenvîr mâh-ı nū rânî

  Her ânı lutf u keremdir bütün ‘uşşâka elzemdir
  Düşürme gel zebândan zikri gönülden de nisyânı

  Sığındık sâye-i dânîşine ol kutb-ı efzalin
  İletmiştir me’ânî menziline cümle kervânı

  Çoğ irşâd etti sermâye-i cânı ‘akl-ı gümrâha
  Ki mevcū diyyeti zâten kılınmış lutf u ihsânı

  Bu ‘ilm mülkünde ‘ilm kimdeyse Süleymân-ı ân odur
  Senin ‘ilmin hicâb ettirdi hâtem-i Süleymânı

  Hüner ü fazlına ettim şehâdet şekk ü gümânsız
  Ki hikmetle helâk etmiş sühânda cümle nâdânı

  Yanıktır lâlelerin sînesi bō stân-ı ‘ulū mda
  Esirgeme dimâg-ı tâzelerden jâl ü bârânı

  Nigâh-ı intihâbın dürr-i ‘ilme biçse bahâsın
  Senin ‘adline reşk eylerdi dâd-ı Nū şirevânî

  Şu’arâ vü fuzelâ vü udebâ sende öğrendi
  Meşâ’irü’ş-Şu’arâ vü bahâ-yı ‘ilm ü ‘irfânı

  Duyan bu ‘âşığın eş’âr-ı meşhū run koşar gelir
  Huşū ’la dinler elbet tab’-ı ‘alâdan bu elhânı

  Ciğer püryân tenim ‘uryân gözüm giryân nedir bu hâl
  Şehin ‘uşşâka istiğnâsı Mecnū n eyler insânı

  Sabâha dek uyansam dem-be dem feryâdla ta’n olmaz
  Düşünmekle geçer her şebim ol serv-i hırâmânı

  Bu meyhâne içinde dertliyim gayrı mükedder yok
  Habâb-ı bâde de etmez tesellî gönlü vîrânı

  Gider her dem yeni bir ufk-ı hū n-efşâna ilhâmım
  Hemân keştî-i zârın pür olur efgânla bâdbânı

  Cihânda kân-ı hicrândan ne cevherler olur peydâ
  Mecâlsiz dil bulursa nâr-ı firkatinde cânânı

  Bugün rüsvâ-yı ‘âlem Vaslidir olmaz ona hem-tâ
  Elest bezminde şâ’irlikle devralmış bu ‘unvânı

  Sikenderim memâlik-i sühânda benzerim yoktur
  O Hızr-veş hâcenin içtim elinden âb-ı hâyvânı

  Bu arsâda bugün olmaz rakîb eş’ârıma çünki
  Kemâle erdi tab’ım izleyip ol necm-i rahşânı

  Şehâdet mülküne vardıkda kılsam anda da hidmet
  O vakt hak etti derler bendesi kerem-i sultânı

  Mübârek hakkı için ramazânın eylerim duâ
  Gülistân-ı müridândan sakın dū r etme bâgbânı

  Özer Şenödeyici


 4. 06.Temmuz.2014, 14:21
  2
  Devamlı Üye  Ramazaniye şiirlerine örnekler verir misiniz.


  Ramazaniye

  Bihamdi’l-lâh dokuz vîrânenin nū rlandı eyvânı
  Nihâyet erdi müstakbel zamâna dehr-i zulmânî

  Meğer bu şâd ü mân mâha yaratılmış bütün eflâk
  Sadâsıyla ezânlar çınlatıp inletti âsmânı

  Selâmı hoş sabâhı hoş garîblerin duâsı hoş
  O dergâhtan dönülmez boş dileriz lutf-ı Yezdânı

  Ramazânın bilinse kadri kullar ‘afv olunurmuş
  Sahū r vakti işittik tabl-ı handândan bu îlânı

  Burū det gerçi olmaz dîn-i Hakkda eyyühe’l-islâm
  Ramazânın hevâsı germ eder sohbet-i yârânı

  Tamahkârlık eden zulmât-ı nefs içreki rū hları
  Yakıp çerâg-ı mihri etti tenvîr mâh-ı nū rânî

  Her ânı lutf u keremdir bütün ‘uşşâka elzemdir
  Düşürme gel zebândan zikri gönülden de nisyânı

  Sığındık sâye-i dânîşine ol kutb-ı efzalin
  İletmiştir me’ânî menziline cümle kervânı

  Çoğ irşâd etti sermâye-i cânı ‘akl-ı gümrâha
  Ki mevcū diyyeti zâten kılınmış lutf u ihsânı

  Bu ‘ilm mülkünde ‘ilm kimdeyse Süleymân-ı ân odur
  Senin ‘ilmin hicâb ettirdi hâtem-i Süleymânı

  Hüner ü fazlına ettim şehâdet şekk ü gümânsız
  Ki hikmetle helâk etmiş sühânda cümle nâdânı

  Yanıktır lâlelerin sînesi bō stân-ı ‘ulū mda
  Esirgeme dimâg-ı tâzelerden jâl ü bârânı

  Nigâh-ı intihâbın dürr-i ‘ilme biçse bahâsın
  Senin ‘adline reşk eylerdi dâd-ı Nū şirevânî

  Şu’arâ vü fuzelâ vü udebâ sende öğrendi
  Meşâ’irü’ş-Şu’arâ vü bahâ-yı ‘ilm ü ‘irfânı

  Duyan bu ‘âşığın eş’âr-ı meşhū run koşar gelir
  Huşū ’la dinler elbet tab’-ı ‘alâdan bu elhânı

  Ciğer püryân tenim ‘uryân gözüm giryân nedir bu hâl
  Şehin ‘uşşâka istiğnâsı Mecnū n eyler insânı

  Sabâha dek uyansam dem-be dem feryâdla ta’n olmaz
  Düşünmekle geçer her şebim ol serv-i hırâmânı

  Bu meyhâne içinde dertliyim gayrı mükedder yok
  Habâb-ı bâde de etmez tesellî gönlü vîrânı

  Gider her dem yeni bir ufk-ı hū n-efşâna ilhâmım
  Hemân keştî-i zârın pür olur efgânla bâdbânı

  Cihânda kân-ı hicrândan ne cevherler olur peydâ
  Mecâlsiz dil bulursa nâr-ı firkatinde cânânı

  Bugün rüsvâ-yı ‘âlem Vaslidir olmaz ona hem-tâ
  Elest bezminde şâ’irlikle devralmış bu ‘unvânı

  Sikenderim memâlik-i sühânda benzerim yoktur
  O Hızr-veş hâcenin içtim elinden âb-ı hâyvânı

  Bu arsâda bugün olmaz rakîb eş’ârıma çünki
  Kemâle erdi tab’ım izleyip ol necm-i rahşânı

  Şehâdet mülküne vardıkda kılsam anda da hidmet
  O vakt hak etti derler bendesi kerem-i sultânı

  Mübârek hakkı için ramazânın eylerim duâ
  Gülistân-ı müridândan sakın dū r etme bâgbânı

  Özer Şenödeyici
+ Yorum Gönder