Konusunu Oylayın.: Allah'ın 99 ismi Kısaca

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Allah'ın 99 ismi Kısaca
 1. 19.Mayıs.2014, 14:31
  1
  Misafir

  Allah'ın 99 ismi Kısaca


  Allah'ın 99 ismi Kısaca Mumsema 1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
  3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
  4. el-Melik Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
  7. el-Mü'min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya
  koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.
  8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
  var eden büyüklükte eşi olmayan.
  13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
  17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
  22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  24. el-Rafi Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
  25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.
  26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  28. el-Basir Her şeyi gören.
  29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  30. el-Adl Son derece adaletli olan.
  31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
  32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
  33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34. el-Azim Pek azametli olan, yüce.
  35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.
  36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  37. el-Aliyy Çok yüce.
  38. el-Kebir Pek büyük.
  39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
  40. el-Mukit Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
  41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen
  Mahlukatına kafi olan.
  42. el-Celil Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43. el-Kerim Çok ikram edici.
  44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
  46. el-Vasi Lütfu bol olan.
  47. el-Hakim Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
  48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.
  50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52. el-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.
  55. el-Metin Pek güçlü.
  56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.
  57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
  59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61. el-Muhyi İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.
  62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.
  66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
  68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
  69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.
  72. el-Muahhir İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
  73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
  74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
  77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
  79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
  82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.
  83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.
  84. Malik'ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  85. Zülcelali ve'l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
  86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
  87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88. el-Ganiyy Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.
  89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
  90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97. el-Varis Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
  98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99. es-Sabur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.


 2. 19.Mayıs.2014, 14:31
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  1. Allah O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  2. er-Rahman Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
  3. er-Rahim Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
  4. el-Melik Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5. el-Kuddüs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6. el-Selam Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
  7. el-Mü'min Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya
  koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.
  8. el-Müheymin Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  9. el-Aziz İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  10. el-Cabbar Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
  11. el-Mütekebbir Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  12. el-Halik Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
  var eden büyüklükte eşi olmayan.
  13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  14. el-Musavvir Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  15. el-Gaffar Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
  17. el-Vahhab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  18. el-Rezzak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19. el-Fettah Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20. el-Alim Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21. el-Kabıt Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
  22. el-Basit Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23. el-Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  24. el-Rafi Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
  25. el-Muiz İzzet veren, aziz kılan.
  26. el-Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27. el-Semi Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  28. el-Basir Her şeyi gören.
  29. el-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  30. el-Adl Son derece adaletli olan.
  31. el-Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
  32. el-Habir Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
  33. el-Halim Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34. el-Azim Pek azametli olan, yüce.
  35. el-Gafur Çok bağışlayan, magfireti çok.
  36. el-Şekur Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  37. el-Aliyy Çok yüce.
  38. el-Kebir Pek büyük.
  39. el-Hafız Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
  40. el-Mukit Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
  41. el-Hasib Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen
  Mahlukatına kafi olan.
  42. el-Celil Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43. el-Kerim Çok ikram edici.
  44. el-Rakib Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  45. el-Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
  46. el-Vasi Lütfu bol olan.
  47. el-Hakim Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
  48. el-Vedud İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  49. el-Mecid Şanı, şerefi çok üstün olan.
  50. el-Bais Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  51. el-Şehid Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52. el-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53. el-Vekil Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  54. el-Kaviyy Pek kuvvetli.
  55. el-Metin Pek güçlü.
  56. el-Veliyy Seçkin kullarının dostu.
  57. el-Hamid Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  58. el-Muhsin Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
  59. el-Mubdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  60. el-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61. el-Muhyi İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.
  62. el-Mümit Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
  63. el-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64. el-Kayyum Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  65. el-Vacid İstediğini, istediği vakit bulan.
  66. el-Macid Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  67. el-Vahid Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
  68. el-Samed Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
  69. el-Kadir İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  70. el-Mukdedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71. el-Mukaddim İstediğini öne getiren, öne alan.
  72. el-Muahhir İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
  73. el-Evvel Her şeyden önce var olan.
  74. el-Ahir Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  75. el-Zahir Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  76. el-Batın Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
  77. el-Vali Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  78. el-Müteali Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
  79. el-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  80. el-Tevvab Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  81. el-Muntekım Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
  82. el-Afüvv Affeden, mağfiret eden.
  83. el-Rauf Merhamet edici. Pek şefkatli.
  84. Malik'ül-Mülk Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  85. Zülcelali ve'l-İkram Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
  86. el-Muksit Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
  87. el-Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  88. el-Ganiyy Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.
  89. el-Mugni Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
  90. el-Mani Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91. el-Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
  92. el-Nafi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
  93. el-Nur Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
  94. el-Hadi Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  95. el-Bedi Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  96. el-Baki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  97. el-Varis Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
  98. el-Raşit Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99. es-Sabur Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.


  Benzer Konular

  - Allah ( Swt) ismi

  - Allah'ın 99 Ismi

  - Allah ismi

  - Allah-u Zülcelal'in isminden başka bir isimle, mesela bîr evliyanın ismi veya anne babanın ismi ile

  - ALLAH IN ismi nasıl okunur ellah mı ALLAH mı

 3. 23.Mayıs.2014, 12:32
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,172
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Allah'ın 99 ismi Kısaca
  Allah'ın 99 ismi Kısaca
  Esmâ-ül Hüsnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

  Bir âyet-i kerîmede:

  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esmâ-ül Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:
  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.
  "Kim bunları (Esmâ-ül Hüsnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."
  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:
  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."


 4. 23.Mayıs.2014, 12:32
  2
  Devamlı Üye  Allah'ın 99 ismi Kısaca
  Esmâ-ül Hüsnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

  Bir âyet-i kerîmede:

  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esmâ-ül Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:
  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.
  "Kim bunları (Esmâ-ül Hüsnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."
  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:
  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

+ Yorum Gönder