+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurana göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurana göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Kurana göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası


  Reklam  Cevap: Ayete göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası doğru mudur?

  a)* İlgili hadis konusunda-onlarca tefsir kaynağı yanında- şu hadis kaynaklarına baktık, hiç bir yerde bu hadisle birlikte Talak suresinin 4.ayetinin yer aldığına dair bir bilgiye rastlamadık. (bk. Buhari, Fedailu’l-Kur’an,21,22; Nikah,37; Müslim,Nikah,76; Ebu Davud, Nikah, 17; Tirmizi, Nikah,23; İbn Mace, Nikah,17; Darimi, Nikah, 19;* Nevevi, Şerhu Sahihi Müslim, 9/211-215; İbn Hacer, Fethu’l-Barti, 9/74-78, 188-189, 205-216; Avnu’l-Mabud, 6/101-102; Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/192,8/165;* Neylu’l-Evtar, 5-6/585-586)

  - Bu araştırmaların kesin sonucu gösteriyor ki, İngilizce olarak verilen hadisin sonuna Talak suresinin 4. ayetinin eklenmesi doğru değil; bir hata veya bir kasıt olabilir.

  b) Talak suresinin ilgili ayetine bakarak küçük yaşta evliliğin olduğunu söyleyenlere karşı Sitemizde değişik sorulara verilen sayılı cevaplar vardır. Bunun özeti şudur:

  “Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah’ı sayıp O’ na karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.” (Talak, 65/4) mealindeki ayette ise, bir kızın çocuk yaşta evlendirilebileceğine, özellikle kendisiyle cinsel ilişkiye girilebileceğine dair bir ifade söz konusu değildir.

  - Bu ayette meal olarak yer alan “Henüz âdet görmeyenlerin de (iddet) süreleri böyledir.” ifadesinden örneğin, beş yaşı anlamak mümkün değildir. Çünkü burada konu, evlenmiş olup da henüz aybaşı görmemiş kadınlar söz konusudur.

  Bugün, bilimsel çalışmalar yapan uzmanların verdiği bilgiyi göre, kızlarda ortalama ergenlik yaşı 10.5. Adet kanamasının başlangıcı ise yine ortalama 12.5 yaştır. Yine yapılan bilimsel araştırmalara göre, kız çocuklarında ilk adet kanamasının en geç 14 yaşında başlaması gerekir. Bir de buna nadir veya ender olan istisnai halleri de dikkate alınabilir. O halde, ayette yer alan “Henüz âdet görmeyenlerin de (iddet) süreleri böyledir” mealindeki ifadeden 12-15 veya daha fazla bir yaşı anlamak neden makul olmasın!

  Çünkü, ortalama hayız yaşı 12,5 ise, bunun -istisnalarda- en fazla yaşının 15-20’yi de geçecek bir yaş olarak değerlendirmekte dini, akli ve ilmi kriterler açısından hiç bir sakınca yoktur. Zira, hükümler herkesi kapsayacak şekilde olur.

  O halde, hiç hayız görmemiş bir kızın yaşının ortalama 12-13 olarak kabul edebileceğimiz gibi, bunu -ender de olsa- hormonal olarak sağlıklı olmadığından adet görmeye başlamamış 20 yaşın üstündeki kızları da içine alan bir ifade olduğunu da kabul edebiliriz.

  Nitekim uzmanların bildirdiğine göre, kuzey ülkelerde ilk adet yaşı 16-17’lere kadar çıkabiliyor.

+ Yorum Gönder