+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz Hz. Mariyeyi azad edipte mi evlenmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz Hz. Mariyeyi azad edipte mi evlenmiştir?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberimiz Hz. Mariyeyi azad edipte mi evlenmiştir?


  Reklam  Cevap: Hz. Peygamber Hz. Mariyeyi azad edipte mi evlenmiştir?


  Hz. Mariye, Peygamberimizin(s.a.m) bir cariyesi olarak yanında kalmış ve Hz. İbrahim’in annesi olmuştur.
  *
  “Ey Peygamber! Biz, şu gruplara dahil kadınları sana helâl kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana harp esîri olarak verdiği cariyeleri…”(Ahzab, 33/50) mealindeki ayette Hz. Peygamberin helâli olan kadınalar, iki grup olarak belirtilmiştir: Merhirleri verilen hür kadınlar ve savaş ganimetinde yer alan cariyeler.
  *
  Bu ayetin ifadesinden de anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber(s.a.m) bazı cariyeleri de ailesinin haremine/harîmine almıştır. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Hz. Peygamber(s.a.m) savaş ganimeti olarak aldığı cariyelerden Hz. Safiye ile Hz. Cuveyriye’yi *azat edip -mehirlerini vererek-eş olarak nikahlamıştır. Hz. Reyhane ile -Mısır mukavkısı tarafından Hz. peygamber(s.a.m)’e hadiye edilen İbrahim’in annesi- Hz. Mariye’yi ise cariye olarak ailesinin içine dahil etmiştir(bk. İbn Kesir, Maverdi, Beğavî, Semerkandi, *Kasımî, *İbn Aşur, Alusî, Merağî, *Ahzab:50. ayetin tefsiri; Kurtubî, Ahzab:28-29. ayetlerin tefsiri).
  *
  Ayrıca Hz. Mariye’nin bir cariye olarak Hz. Peygamberin ailesine dahil olduğu konusu için(bk. Taberi, Semarkandi, İbn Cüzay, Razi, Tahrim:1. ayetin tefsiri).

+ Yorum Gönder