+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Savurganlık ile ilgili Hadisler ve Ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Savurganlık ile ilgili Hadisler ve Ayetler


 2. mum
  Administrator

  Cevap: Savurganlık ile ilgili Hadisler ve Ayetler


  Reklam  Cevap: Savurganlıkla ilgili Hadisler ve Ayetler

  Savurganlık ayet ve hadisleri

  Bir gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s),abdest almakta olan Sa’d b. Ebi Vakkas’ın yanına uğramıştı. Derken onun suyu fazla kullandığını görmüş olmalı ki “Bu ne israf?”buyurdu. Sa’d, “Abdestte de israf olur mu ya Resulallah?” diye sorunca Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Evet, akan bir nehirden bile abdest alsan israf olur”şeklinde karşılık verdi.[1]

  “Onlar, harcama yaptıklarında ne israf ederler, ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar.”[2]Yine bir başka ayette Cenab-ı Hak, “Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa haklarını ver! Malını israf ile saçıp savurma! Zira saçıp savuranlar, şeytanın dostları, kardeşleridir.”[3] buyuruyor.
  Yüce Rabbimizin ayetleri,
  “İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır; Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden”[4]

  Sevgili Peygamberimiz hadislerinde “Birinizin elindeki lokma yere düşerse ondaki toz toprağı gidersin ve onu yesin...”[5], “Kibirsizce ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.”[6]


  “Allah israf edenleri sevmez.”[7]

  “O gün size verilen bütün nimetlerin hesabı sorulacak”[8]

  “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı, işimizdeki israf ve taşkınlığı bağışla!”[9]


  [1]İbnMâce, Tahâret, 48.

  [2]Furkân, 25/67.

  [3]İsrâ, 17/26-27.

  [4]Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1.

  [5] Müslim, Eşribe, 136.

  [6]Buhârî, Libâs, 1; Nesâî, Zekât, 66.

  [7]En’âm, 6/141.

  [8]Tekâsür, 102/8

  [9]Âl-i İmrân, 3/147.

+ Yorum Gönder