+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hutbe Esnasında Emma Badü Demenin Hükmü Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hutbe Esnasında Emma Badü Demenin Hükmü Nedir?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Hutbe Esnasında Emma Badü Demenin Hükmü Nedir?


  Reklam  Cevap: Hutbe Esnasında Emma Badü Demenin Hükmü Hakkında Kısa Bilgi Verirmisiniz


  4973... Zeyd İbn Erkam'dan (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s.a.) kendilerine bir hutbe okumuş da (hutbe esnasında) "Emmâ ba'd" tabiri*ni kullanmıştır.[28]

  Açıklama

  Hadis-i şerif, Resul-ü zişan efendimizin hutbe esnasında "emmâ ba'd" kelimesi kullandığını ifade etmektedir.

  Bilindiği gibi, Hz. Peygamber bu kelimeyi ALLAH'a hamd-ü senadan ve şehadet kelimelerini okuduktan sonra kullanmıştır. Otuz kadar sahabiden gelen rivayetler buna delalet etmekte ve Hz. Peygamberin hutbelerinde bu kelimeyi bu şekilde kullanmaya devam ettiğini ifâde etmektedir.

  Binaenaleyh bu kelimeyi hutbe esnasında bu şekilde okumaya devam etmek müstehabtır.[29]

  "Ba'd" kelimesi izafetten kesildiği için zamm üzere mebnî olan zarflardandır. Bü kelimeyi önüne "emmâ" kelimesini getirerek okuduğumuz zaman "bundan sonra, gelelim mevzumuza" gibi manalara gelir.[30]

  [28] Müslim Fedailüssahabe 36.

  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/215.

  Alıntı.

+ Yorum Gönder