+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kin tutmak ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kin tutmak ile ilgili hadisler


 2. Katade
  Devamlı Üye

  Cevap: Kin tutmak ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Kin İle İlgili Hadisi şerifler
  Kin tutmak hakkında hadisler  "Bu Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde hiç bir günah, zulüm, kin ve haset yoktur." (İbn"i Mâce, Zühd, 24)

  "Sizden fazilet ve servet sahibi kimseler, yakınlığı bulunanlara, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, bir şey vermemeye yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?" (en"Nûr 24/22; Buhârî, Tefsîr, 24/6)

  "Rabbimiz kalplerimizde îmân edenlere karşı hiçbir kin bırakma" (el"Haşr 59/10) diye duâ ettikleri belirtilmektedir.


  "Ey Rabbim!. kalbime hidâyet eyle, dilimi doğru kıl, göğsümdeki hile ve kin duygusunu gider" diye duâ ve niyâzda bulunmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitr, 25; Tirmizî, Deavât, 102)

  Bir hadîslerinde de kin ve hasedin insanın dinî hayatını nasıl tahrip ettiğini şu çarpıcı üslubuyla beyan etmiştir:

  "Size geçmiş milletlerin haset ve kin hastalığı sirâyet etti. Bunlar kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazırlar demiyorum. Dini kazıyıcıdırlar. Nefsimi kudret elinde tutan Zât"ı Zülcelâl'e yemin ederim ki, sizler îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: Aranızda selâmı yayınız." (Tirmizî, Kıyâme, 57)

  Hadis"i şerîfin işaret ettiği üzere fertleri birbirine karşı sevgisiz, düşmanlık hissi besleyen, kin ve nefret duygularıyla dolu olan bir toplumda öncelikle dinî duygular yara almış demektir. Halkımızın dilinde de bu hakikat "hiçbir zaman din ile kin bir arada bulunmaz" ifadesiyle dile getirilmiştir. Dinî duyguların zayıfladığı bir toplumda ise ahlaklı, sağlam karakterli, birbirine saygılı insanların sayısı da oldukça azdır. İşte bundan dolayı kin, yüce dinimiz tarafından kötü görülmüş, kınanmış ve yasaklanmış, Müslüman kalbinin bu kötü hasletten arınması gerektiği üzerinde durulmuştur.

  Abdullah bin Amr "radıyallâhu anhüma"'nın naklettiği bir rivâyete göre Resülullah "sallallâhu aleyhi ve sellem"'e:

  " İnsanların en üstünü kimdir? diye soruldu.

  Efendimiz,

  Kalbi mahmûm, doğru sözlü olan herkes" diye mukabelede bulundu.

  Ashab ise:

  Doğru sözlülüğün ne anlama geldiğini biliyoruz ama "mahmûmü'l"kalb" ne demektir? diye sordu.

  Efendimiz "sallallalahu aleyhi ve sellem" de şöyle buyurdular:

  Bu Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde hiç bir günah, zulüm, kin ve haset yoktur." (İbn"i Mâce, Zühd, 24)

  Kur'an"ı Kerîm de mü'minleri kin ve benzeri kötü huylara karşı uyararak, insanları affetmeye yönlendirir. Hz. Ebû Bekir'in Hz. Âişe'ye iftira eden akrabalarından Mistah'a, bir daha yardım etmeyeceğine yemin etmesi üzerine nâzil olan âyette, bağışlamanın ehemmiyetine şu ifadelerle dikkat çekilmektedir:

  Sizden fazilet ve servet sahibi kimseler, yakınlığı bulunanlara, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere, bir şey vermemeye yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?" (en"Nûr 24/22; Buhârî, Tefsîr, 24/6)

  Bir başka âyette gerçek Müslümanların:

  Rabbimiz kalplerimizde îmân edenlere karşı hiçbir kin bırakma" (el"Haşr 59/10) diye duâ ettikleri belirtilmektedir.

  Fahr"i Kâinât "sallallâhu aleyhi ve sellem" bir hadîs"i şerîfte Müslümanların birbirlerine haset ve buğz etmemeleri gerektiğini emrederken (Müslim, Birr 32) diğer bir hadîs"i şerifte kalplerde bulunan kin ve nefretin izalesi için hediyeleşmenin lüzumuna şu şekilde değinmektedir:

  Hediyeleşiniz; zira hediye kalpteki kin ve nefreti giderir." (Tirmizî, Hibe, 6)


+ Yorum Gönder
kin tutmak ile ilgili hadisler,  kin tutmak,  kin tutmak hadis,  kin tutmakla ilgili hadisler,  kin tutmak ayet,  kin ile ilgili hadis,  kin ile ilgili hadisler