+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fıtrat (yaratılış) ne demek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fıtrat (yaratılış) ne demek?

  Sual: Arkadaşlar ben toplumda fazla konuşmayan sessiz sakin birisiyim.Gerektiği zaman konuşurum çekinmem fakat arkadaş ortamındaki muhabbetlere mudahil olamıyorum bir türlü.Bu onların gözüne çok çarpıyor , neden konuşmadığımı soruyorlar.Ben de bu sıralar bunu kafaya takmaya başladım.Bazı yakınlarım her insanın yaradılışının,fıtratının farklı olduğunu söylüyor.Bazıları ise bu senin elinde diyor.Bazıları bu yaşlarda olur diyor (yaşım 17).Şimdi bu özelliğimin yaradılışımdan olduğuna kesin olarak emin olsam üzülmiyeceğim ama emin değilim.Lütfen bu konuda beni aydınlatın abilerim,kardeşlerim. ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Fıtrat (yaratılış) ne demek?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz sizler kısa olarak fıtratın açıklamasını yapalım. Fıtrat yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, Peygamberlerin sünneti, Kâlb-i selim, adetullah. Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir. Terim olarak fıtrat: "Allah Teâlâ'nın mahlûkatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. Fa-ta-ra fiil kökünden türeyen fatr: yarmak, ayırmak; iftar: orucu açmak; infitâr: yarılmak, açılmak; futûr: yarıklar, çatlaklar anlamındadırlar. Fıtrat; ilk yaratılışı kavramlaştırdığı gibi, sürüp giden her yaratılışı da anlamında toplar. Yani herhangi bir şeyin bir maddeden veya ilk yaratılıştaki gibi yokluktan ilk icadı ve ilk çıkışına fatr, bunun ortaya çıkış biçimine ve taşıdığı özellikleriyle birlikte görünüşüne fıtrat denir. Yaratığın fitrat üzerinde kazandığı öz niteliklerine de tabiat denilmiştir. Kâinatın Allah'ın fitratı üzere işleyişi İslâmî dilde âdetullah, sünnetullah, fitratullah ifadeleriyle isimlendirilmektedir. Allah'ın yaratılış kanunu kevnî ve şer'î şekillerde değişmeyen bir yasadır. İnsanı yaratan Allah onda iyilik ve kötülüklerle dolu dünya hayatında iyilikten yana tercih yapabilecek bir kabiliyet (vicdan) vermiştir. Bozulmamış, fıtratım korumuş insan iyiden yana tavır aldığı gibi, herhangi bir şekilde Allah'ın ayetlerini de akıl veya kalble kavramaya meyillidir. Ancak insanoğlunun kalbine her an şeytan veya melekler tarafından hayır ve şer telkin edilmektedir. İşte bunu kesin olarak hidâyete çevirmek İslâm dininin görevidir. İslâm, fıtratı korur, geliştirir, nefsi arındırarak insanların kurtuluşunu gerçekleştirir. Allah, yaratıklarını en güzel şekilde yaratır ve terbiye eder. Vahye bilerek karşı çıkan insanı şeytan ve grubu -fıtrata aykırı her türlü eğitimci, devlet, aile, toplum düzeni- saptırır. Bu aşamada İslâm ancak bir öğüt, bir tebliğdir, dileyen inanır, kurtulur, dileyen batağa sapar.

 3. Misafir
  abi yazdığın bana ağır geldi . Bana şunu söyleyebilir misin : Utangaç olmak doğuştandır yahut sonradan olur.

 4. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Utangaç olmak doğuştandır yahut sonradan olur.
  insanın yaradılışında vardır demek, doğuştandır demektir.
  Ama hayalı olmak-Utangançlık sonradan da kazanılabilir.

+ Yorum Gönder