+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört mezhebe göre sünnet (Hitan) Olmanın Hükmü nedir? kısaca Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört mezhebe göre sünnet (Hitan) Olmanın Hükmü nedir? kısaca


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Dört mezhebe göre sünnet (Hitan) Olmanın Hükmü nedir? kısaca


  Reklam  Cevap: İslamda mezheplere göre sünnet olmanın hükmü ne demek? kısaca

  Değerli kardeşimiz: Hz. Peygamber, "Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir" (Ahmed b. Hanbel, V, 75; Ebu Davud Edeb, 167; el-Fethu'r-Rabbânî, XVII, 1312) buyurur. Bu sünnet, Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre mutlak sünnet, Ahmed b. Hanbel'e göre erkeğe vacib, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir (el-Fethu'r-Rabbanî, XVII, 1312). Çoğunluğu hanefi olan Türklerde kadınlar sünnet edilmezler. Ebu's-Suud Efendi kendisine yöneltilen; "Diyar-ı Arap'da avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir?" sorusuna "el-Cevap: Müstehaptır" şeklinde cevap vermiştir (M. Ertuğrul Düzdağ, Şerhul-İslam Ebu's-Suud Efendi Fetvaları, İstanbul 1972, s. 35) 3. @hmet
  Üye
  Dört mezhebe göre sünnet olmak, Şafii ve hanbelide farz, Hanefi ve malikide kuvvetli sünnet veya vaciptir.

+ Yorum Gönder
Sunnet olmak ild ilgili mezheplerin hukmu