+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İktisat ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İktisat ile ilgili hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Iktisat ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz(s.a.v)in iktisadı kapsayan hadislerden bazıları
  aşağıda yazıldığı gibidir

  İktisad eden, aile belâsı çekmez (Müsned, 1/447)

  Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, abdest almakta olan Sa'd'a uğramıştı:
  "Bu israf da ne?" buyurdular. Sa'd: "Abdestte dahi israf olur mu?" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:
  "Evet! cevabını verdi, akan bir nehir üzerinde olsan bile!"(Kütübü Sitte)
  Resûl-i Ekrem postu alınmadan terkedilmiş bir koç sebebiyle “Derisini alıp ondan faydalanamaz mıydınız?” buyurarak Sahâbîleri uyarmıştır. Koçun murdar olduğunu söylediklerinde ise Sahâbîlere, “Onun sadece etinin yenmesi haramdır” buyurmuştur.(Buhârî, Büyû’, 151; Zebâih) 30; Müslim Hayz, 100, 102-104.

  Sağmal koyunu kesmekten sakının”(Müslim, Eşribe, 140; İbn Mâce, Zebâih, 7.)

  Sakın hasta deveyi sağlam devenin yanına uğratmayın”(Buhârî, Tıb, 53, 54; Müslim, Selâm, 104, 105; Ebû Dâvûd, Tıb, 24.)

  Kimin bir arazisi varsa, onu ya ekip diksin veya bir kardeşine ekmesi için versin”(Buhârî, Hars, 18; Müslim, Büyû’, 87, 88)

  İsraf etmeyip kibre de kaçmadan yiyiniz içiniz, giyininiz ve tasaddukta da bulununuz”(Buhârî, Libâs, 1; Nesâî, Zekât, 66; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 181.)

  Sizden biriniz kabın içerisinde yemek bırakmasın. Çünkü kabın içerisindeki yemeğin bereketinin nerede olacağını bilemezsiniz.”(Müslim, Eşribe, 134-136.)


+ Yorum Gönder