+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz, hadisi sahih midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz, hadisi sahih midir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz, hadisi sahih midir?


  Reklam  Cevap: Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddedilmez hadisi zayıf bir hadistir.
  İbadete teşvik eden fazilet bildiren zayıf hadislerle amel etmek caizdir.

  Kabe görüldüğünde edilen dua

  Allahım! Burada yapacağım tüm hayırlı duaları kabul eyle.

  Ey Allahım! Bu beytin (Kabe'nin) şeref, azamet, kerem ve yüceliğini artır.

  Ey Allahım! Bu beyti şereflendiren, yücelten kullarının da şeref ve keremini artır. Selâm sensin, selâm sendendir. Ey rabbimiz! Bizi selâmla yaşat! Ey Allahım selam evine bizi koy. Rabbimiz, selamla sen yücesin, alisin. Hamd sanadır ve senin içindir. Celal ve İkram sahibisin.

  Ayrıca, dinin selamati için dua yapıabileceği gibi, “Rabbena âtina.. Rebbenağfir li..” gibi dualar da okunabilir. Gayri meşru olmayan her konuda dua yapılabilir.

+ Yorum Gönder