+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamdan önce ve sonra Metin ve gelenek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamdan önce ve sonra Metin ve gelenek

  Sual: metin ve gelenek islamiyet öncesi nasıldı?
  metin ve gelenek islamiyet sonrası nasıldı?
  metin ve gelenek batı edebiyatı döneminde nasıldı?

  acilll uzun olsa iyi olur performans ödevi ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: İslamdan önce ve sonra Metin ve gelenek


  Reklam  Cevap: İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yazı, dil ve edebiyat nasıldı? Özet
  İslam öncesi Türk Devletlerinde yazı, dil ve edebiyat nasıldı? kısaca

  İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde 8. yüzyıldan itibaren Göktürk Kitabeleri ile beraber, edebiyatta sözlü dönem sona ererek yazılı dönem başlamıştır. Dolayısıyla zaman içerisinde yazı, dil ve edebiyatta çeşitli değişimler ile gelişimler söz konusu olmaya başlamıştır. Türklerin kullandığı ilk alfabe 38 harfli olan Göktürk alfabesidir. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda bunun yerine 18 harfli Uygur alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Türkler tarih boyunca sırasıyla Göktürk (Orhun), Uygur, Çin, Soğd, Kiril, Süryani, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Bu zaman dilimi içerisinde ilk olarak sözlü edebiyat ürünleri kendini göstermiştir. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

  Koşug: Müzik eşliğinde söylenen şiirlerdir.
  Sagu: Ölen büyüklerin ardından söylenen ağıtlardır.
  Sav: Günümüzde atasözlerinin karşılığı olarak kabul edilir.
  Destan: Kahramanlık, yiğitlik, birlik ve beraberlik gibi milli temaları işleyen edebiyat ürünleridir.
  Bu dönem içerisinde Türk Devletlerine ait olan pek çok destan bulunmuştur. Bunlar sırasıyla:

  Oğuz Kağan Destanı: Asya Hunlarına ait bir destan örneğidir.
  Bozkurt ve Ergenekon Destanı: Göktürk Devletine ait bir destan örneğidir.
  Türeyiş ve Göç Destanı: Uygur Devletine ait bir destan örneğidir.
  Alp Er Tunga ve Şu Destanı: İskitler (Sakalar) Devletine ait bir destan örneğidir.
  Manas Destanı: Kırgızlar’a ait bir destan örneğidir.
  Dede Korkut Hikayeleri: Oğuzlar Boyuna ait, destan niteliği taşıyan hikaye parçalarıdır.
  Bunlar arasında şüphesiz ki en önemli olanı ve daha önceki yazılarımızda da bahsetmiş olduğumuz Göktürk Kitabeleridir. Sırasıyla Vezir Tonyukuk, Kül Tiğin ve Bilge Kağan adına dikilmiş olan bu kitabeler; Türk yazı dili ve tarihi için oldukça önemli şaheserlerdir. Göktürk Kitabeleri; Türk adının geçtiği ilk metin ve ilk siyasetname örneği olması açısından değerli bir yere sahiptir. Türklerdeki sosyal devlet anlayışı hakkında bilgiler içerir. Buna ilaveten ekleyebileceğimiz son olarak Uygur Devletine ait destanlar dışında bulunan yazıtlardır. Bunlar Karabalsagun ve Şine-Uşi Yazıtlarıdır ve yine dönemin sosyal zamanı hakkında bilgi veren önemli eserlerdir.


+ Yorum Gönder