Konusunu Oylayın.: Hakiki iman nedir

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hakiki iman nedir
 1. 12.Aralık.2013, 20:08
  1
  Misafir

  Hakiki iman nedir

 2. 12.Aralık.2013, 20:08
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  hakiki iman ne demektir

 3. 13.Aralık.2013, 01:02
  2
  yüzbin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2013
  Üye No: 100000
  Mesaj Sayısı: 252
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Hakiki iman nedir
  Hakiki iman gayba inanmaktır yani görmeden inanmaktır.

  İman Nedir ? Hakiki ve Muteber İman Nasıl Olur ?

  İman Nedir ?

  İman ; lügatta ‘inanmak’ demektir.
  Dini terim olarak ise ; inanılması gereken esasları kalp ile tasdik edip,dil ile tasdik ettiğini söylemektir.

  İnanılması gereken esaslar nelerdir ?

  İnanılması gereken esaslar,temelde 6 tanedir.

  1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
  2. Meleklere inanmak
  3. Kitaplara inanmak
  4. Peygamberlere inanmak
  5. Ahiret gününe inanmak
  6. Kader ile kazaya ve hayır ile şerrin Allah’tan olduğuna inanmak


 4. 13.Aralık.2013, 01:02
  2
  Devamlı Üye  Hakiki iman gayba inanmaktır yani görmeden inanmaktır.

  İman Nedir ? Hakiki ve Muteber İman Nasıl Olur ?

  İman Nedir ?

  İman ; lügatta ‘inanmak’ demektir.
  Dini terim olarak ise ; inanılması gereken esasları kalp ile tasdik edip,dil ile tasdik ettiğini söylemektir.

  İnanılması gereken esaslar nelerdir ?

  İnanılması gereken esaslar,temelde 6 tanedir.

  1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
  2. Meleklere inanmak
  3. Kitaplara inanmak
  4. Peygamberlere inanmak
  5. Ahiret gününe inanmak
  6. Kader ile kazaya ve hayır ile şerrin Allah’tan olduğuna inanmak

 5. 13.Aralık.2013, 01:03
  3
  yüzbin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2013
  Üye No: 100000
  Mesaj Sayısı: 252
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Hakiki iman nedir

  Hakikî imânı elde eden, kâinata meydan okuyabilir  İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.

  ÜÇÜNCÜ NOKTA

  İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir. “Tevekkeltü alallah” (Allah’a tevekkül ettim. / Hûd Sûresi: 56.) der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisâtın dağlarvâri dalgaları içinde seyrân eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emânet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i sâfilîne çeker.

  Demek, imân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktizâ eder. Fakat, yanlış anlama! Tevekkül, esbâbı bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâbı dest-i kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; müsebbebâtı yalnız Cenâb-ı Haktan istemek ve neticeleri O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibârettir.

  Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, şu hikâyeye benzer:
  Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezâret eder; diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere bırakmıyor.

  Ona denildi: “Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et.”
  O dedi: “Yok, ben bırakmayacağım. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı, belimde ve başımda muhâfaza edeceğim.”

  Yine ona denildi: “Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi, eğer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek, ya ‘Hâindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihzâ ediyor, hapis edilsin’ diye emredecektir. Hem, herkese maskara olursun. Çünkü, ehl-i dikkat nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyâyı ve zilleti gösteren tasannuun ile, kendini halka mudhike yaptın; herkes sana gülüyor” denildikten sonra, o bîçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. “Oh! Allah senden râzı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum” dedi.

  İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan ve şekàvet-i uhreviyeden ve tazyikàt-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın.
  Sözler, 23. Söz., 3. Nokta, s. 285
  ***
  İ’lem eyyühe’l-aziz!
  Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah, Kâmil-i Mutlak olduğundan, lizatihî mahbubdur. Allah, Mûcid, Vâcibü’l-Vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu’diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence O’dur. Allah Bâkîdir; âlemin bekası ancak O'nun bekasıyladır. Allah Mâliktir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah, Ganiyy-i Muğnîdir; herşeyin anahtarı O'ndadır. Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur.
  Mesnevî-i Nûriye, s. 110-111

  LÜGATÇE
  sefine-i hayat: Hayat gemisi.
  yed-i kudret: Kudret eli.
  esfel-i sâfilîn: Aşağıların en aşağısı.
  saadet-i dâreyn: Dünya ve ahiret saadeti.
  dest-i kudret: Kudret eli.
  müsebbebât: Neticeler, sonuçlar.
  istihzâ: Alay geçme.
  şekâvet-i uhreviye: Ahiret sıkıntısı, azabı.
  tazyikàt-ı dünyevîye: Dünyevî baskılar, sıkıcı ve boğucu haller.


 6. 13.Aralık.2013, 01:03
  3
  Devamlı Üye
  Hakikî imânı elde eden, kâinata meydan okuyabilir  İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.

  ÜÇÜNCÜ NOKTA

  İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir. “Tevekkeltü alallah” (Allah’a tevekkül ettim. / Hûd Sûresi: 56.) der, sefine-i hayatta kemâl-i emniyetle hâdisâtın dağlarvâri dalgaları içinde seyrân eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlakın yed-i kudretine emânet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa, tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i sâfilîne çeker.

  Demek, imân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktizâ eder. Fakat, yanlış anlama! Tevekkül, esbâbı bütün bütün reddetmek değildir. Belki, esbâbı dest-i kudretin perdesi bilip riâyet ederek; esbâba teşebbüs ise, bir nevi duâ-i fiilî telâkkî ederek; müsebbebâtı yalnız Cenâb-ı Haktan istemek ve neticeleri O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibârettir.

  Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, şu hikâyeye benzer:
  Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezâret eder; diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere bırakmıyor.

  Ona denildi: “Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et.”
  O dedi: “Yok, ben bırakmayacağım. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı, belimde ve başımda muhâfaza edeceğim.”

  Yine ona denildi: “Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi, eğer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek, ya ‘Hâindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihzâ ediyor, hapis edilsin’ diye emredecektir. Hem, herkese maskara olursun. Çünkü, ehl-i dikkat nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyâyı ve zilleti gösteren tasannuun ile, kendini halka mudhike yaptın; herkes sana gülüyor” denildikten sonra, o bîçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. “Oh! Allah senden râzı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum” dedi.

  İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan ve şekàvet-i uhreviyeden ve tazyikàt-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın.
  Sözler, 23. Söz., 3. Nokta, s. 285
  ***
  İ’lem eyyühe’l-aziz!
  Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah, Kâmil-i Mutlak olduğundan, lizatihî mahbubdur. Allah, Mûcid, Vâcibü’l-Vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu’diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah, melce ve mencedir. Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence O’dur. Allah Bâkîdir; âlemin bekası ancak O'nun bekasıyladır. Allah Mâliktir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah, Ganiyy-i Muğnîdir; herşeyin anahtarı O'ndadır. Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur.
  Mesnevî-i Nûriye, s. 110-111

  LÜGATÇE
  sefine-i hayat: Hayat gemisi.
  yed-i kudret: Kudret eli.
  esfel-i sâfilîn: Aşağıların en aşağısı.
  saadet-i dâreyn: Dünya ve ahiret saadeti.
  dest-i kudret: Kudret eli.
  müsebbebât: Neticeler, sonuçlar.
  istihzâ: Alay geçme.
  şekâvet-i uhreviye: Ahiret sıkıntısı, azabı.
  tazyikàt-ı dünyevîye: Dünyevî baskılar, sıkıcı ve boğucu haller.

 7. 13.Aralık.2013, 13:25
  4
  Ümmü Süleym
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ağustos.2013
  Üye No: 102236
  Mesaj Sayısı: 79
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hakiki iman nedir

  Rabbim o hakiki iman ile nurlandırsın şereflendirsin bizleri bütün kullarını inş.


 8. 13.Aralık.2013, 13:25
  4
  Ümmü Süleym - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Rabbim o hakiki iman ile nurlandırsın şereflendirsin bizleri bütün kullarını inş.

 9. 16.Kasım.2014, 19:58
  5
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Eylül.2014
  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 1,409
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 15
  Bulunduğu yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  Cevap: Hakiki iman nedir

  Hakiki iman ,severek bilmektir ; bildiğin şeyi sevmektir ..
  Yani bilinen iman şartlarını , öğretilen ve gösterilen iman hususlarını ; bu bilgilere gönülden muhabbet akmasıdır.


 10. 16.Kasım.2014, 19:58
  5
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Hakiki iman ,severek bilmektir ; bildiğin şeyi sevmektir ..
  Yani bilinen iman şartlarını , öğretilen ve gösterilen iman hususlarını ; bu bilgilere gönülden muhabbet akmasıdır.

 11. 11.Şubat.2018, 22:09
  6
  Misafir

  Yorum: Hakiki iman nedir

  Yüce Rabbimiz inşallah hepimize hakıki iman nasip etsın bizlere yüce rızasını kazandıracak işler yapmayı nasip etsin


 12. 11.Şubat.2018, 22:09
  6
  Nzn gnst - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Nzn gnst
  Misafir
  Yüce Rabbimiz inşallah hepimize hakıki iman nasip etsın bizlere yüce rızasını kazandıracak işler yapmayı nasip etsin
+ Yorum Gönder