+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin Kuran Kerimden başka mucizesi var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin Kuran Kerimden başka mucizesi var mı?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Peygamberimizin Kuran Kerimden başka mucizesi var mı?


  Reklam  Cevap: Peygamberimizin Mucizeleri Nelerdir? Kısaca
  Peygamberimizin Mucizeleri Maddeler Halinde

  1-İsra ve Miraç Mucizesi
  Hem Kur’an’ın hem de bütün sahih hadis ve tarih kaynaklarının haber verdikleri; Peygamberimizin (sav) en büyük mucizelerinden birisi de İsra ve Miraç mucizesidir.

  2- Ayın Yarılması Mucizesi
  Ayın yarılması mucizesi, Allah Resulünü (sav) yalanlayan bazı müşriklere, davasının doğruluğunu göstermek için Allah’ın izniyle gerçekleşmiş bir mucizedir.

  3- Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması
  Peygamber Efendimiz (sav) Allah’ın bildirmesiyle gelecekle ilgili pek çok konuda haberler vermiştir. Verdiği haberler ise aynen bildirdiği gibi vücuda gelmiştir.

  4- Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler
  Hazreti Ebu Bekir (ra)’in oğlu Abdurrahman anlatıyor: “Biz yüz otuz Sahabe, bir seferde Allah Resulü (asm) ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir s⒠(yaklaşık 3 kg. kadar) tahıl ekmek için hamur yapıldı. Bir de keçi kesildi, pişirildi; yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, o kebaptan, yüz otuz sahabeden herbirisine bir parça kesti, verdi. Sonra Allah Resulü (asm) pişmiş eti iki kâseye koydu. Biz hepimiz tok oluncaya kadar yedik; fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim.

  5- Sularla İlgili Mucizesi

  Hazret-i Muaz ibni Cebel anlatıyor:

  “Tebük Gazvesi’nde bir çeşmeye rast geldik; ip kalınlığında akıyordu. Allah Resulü (asm) “Bir parça o suyu toplayınız.” diye emretti. Toplanılan su avucuna döküldü. Allah Resulü (asm), onunla elini yüzünü yıkadı. Sonra o suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi açılıp çoklukla aktı, bütün orduya kâfi geldi.”

  Hattâ bir râvi olan İmam İbni İshak der ki: “Su akarken toprağın altından gök gürültüsü gibi ses yaparak aktı.” Allah Resulü (asm) bu muziceden sonra Hazreti Muaz’a“Mucize eseri olan bu mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek; ömrün varsa göreceksin.” demiştir. Hakikaten dediği gibi olmuştur

  6- Ağaçlarla İlgili Mucizeler

  Hazreti Ya’le, sahih bir şekilde haber veriyor ki:

  Bir seferde, “talha” veya “semure” denilen bir ağaç geldi, Allah Resulü’nün (asm) etrafında tavaf eder gibi döndü, sonra yine yerine gitti. Sonra Allah Resulü (asm) dedi ki:

  “O ağaç Cenâb-ı Hakk’tan istedi ki, bana selâm etsin.

  7- Dağ,Taş ve Cansız Bazı Varlıklarla İlgili Mucizeler

  8- Hastaların ve Yaralıların Şifa Bulması Mucizeleri


  9-Peygamberimizin Duasıyla Gerçekleşen Mucizeler

  10- Hayvanlarda Gösterilen Mucizeler

  11-Diriltilen Cenazelerle İlgili Mucizeler


  12- Melekler ve Cinlerle İlgili Mucizeler


  13- Düşmanlarından Korunması+ Yorum Gönder