+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Temel fıkıh kavramları nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Temel fıkıh kavramları nelerdir


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Temel fıkıh kavramları nelerdir


  Reklam  Cevap: Fıkıh Kavramı

  Fıkıh (fıkh) kelimesi, bir şeyi derinlemesine bilmek, inceliklerine nüfuz etmek ve tam olarak kavramak anlamlarına gelmektedir.
  Bu özelliğe sahip kimseye “fakîh” denir.


  Fıkıh Kavramının Tahlîli

  Fıkıh, “dinin, amele (ibadet ve hukuk uygulamalarına) yönelik hükümlerini kaynaklarından ictihâd edip çıkararak bilmektir.”
  Bu tanımda geçen;

  1. Amel, 2. Hüküm, 3. Kaynak ve 4. İctihâd
  1. Amel.
  2. Hüküm
  a) Vâcib:.
  b) Sünnet:
  c) Mubah.
  d) Mekrûh:

  .e) Harâm:

  3. Kaynak
  a) Kur’ân:
  b) Sünnet:
  c) İcma:
  d) Kıyas:
  e) İstihsân:f)

  Maslahat-ı Mürsele:
  g) Sedd-i Zerâi: .
  h) Önceki Şeriatlar:
  ı) Sahâbî Sözü:
  i) Örf
  j) İstıshâb:
  4. İctihâd

  [2][1] Buhârî, İlim, 13; Müslim, Zekât, 33; Bkz. Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, No: 1376.

+ Yorum Gönder
Fıkıhla ilgili 3 kavram