Konusunu Oylayın.: Hz muhammedin hayatı kronolojik

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 9 kişi
Hz muhammedin hayatı kronolojik
 1. 01.Aralık.2013, 02:45
  1
  Misafir

  Hz muhammedin hayatı kronolojik

 2. 01.Aralık.2013, 02:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  hz muhammedin hayatı kronolojik

 3. 01.Aralık.2013, 22:10
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Hz muhammedin hayatı kronolojik
  Hz. Muhammed (sav)'in hayatının kronolojisi Özet


  571 : Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.
  20 Nisan 571 : İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed'in doğumu.
  575 : Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
  576 : Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret

  etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.
  578 : Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in himâyesine girmesi. 583 :Amcası Ebu Talib'le

  Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber

  olacağını sezmesi.
  588 : Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
  591 : Hılfûl Fudul Cemiyeti'ne girmesi.
  595 : Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.
  596 : Hz Hatice ile evlenmesi.
  598 : Oğlu Kasım'ın doğması.
  600 : Kızı Zeyneb’in doğması
  604 : Kızı Rukiye’n in doğması
  608 : Kızı Ümmügülsüm doğdu.
  608 : Kâbe hakemliğini yapması.
  610 : Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi.

  - Peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi.

  -Kızı Fatma'nın doğumu.
  613 : Üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıktan davete başlaması.
  615 : Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti.
  616 : Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in müslüman olmaları.
  -İranlıların (Sâsânîler), Suriye ve Mısır'ı almaları.
  617 : Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin

  muhacirleri Habeşistan Kralı Necâşî'den istemeleri ve Necâşî'nin bu isteği geri çevirmesi.
  - Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'na boykot ilanı.
  619 : Boykotun kaldırılması.
  - Eşi Hz. Hatice'nin ve ardından amcası Ebu Talib'in vefatı. (Hüzün Yılı)
  620 : Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi.
  -Ağır hakaretlere uğrayarak Mekke'ye dönmesi.
  -İsrâ ve Mi'rac Olayı.
  -Akabe Biatı.
  -Medine'li 12 kişinin müslüman olması. Medine'lilere İslâm'ı ve Kur'an'ı öğretmek için Mus'ab bin

  Umeyr'in gönderilmesi.
  621 : II. Akabe Biatı.
  -Peygamberimizin, Mus'ab bin Umeyr'in gayretiyle kendisiyle görüşmeye gelen 75 kişilik Medine'li (Evs

  ve Hazreç kabileli) müslüman grubuyla buluşması.

  -Hz. Muhammed'in Medine'ye davet edilmesi.
  -Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti.
  -Hicrî takvimin başlangıcı.
  -Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. İlk Cuma namazının kılınması.
  -Hz. Aişe ile evlenmesi.
  -Bizans'ın Suriye ve Mısır'ı İranlılardan geri alması.
  623 : Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hz. Muhammed'in evinin yapılması.
  -Ezanın ilk kez okunması.

  -İlk nüfus sayımı.
  -Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke'deki Kâbe'ye çevrilmesi.
  -Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.

  -Medine İslam Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Hz. Muhammed'in geçmesi.
  -Medine İslam Devleti' nde İlk anayasanın hazırlanması.
  624 : İslam'da ilk zafer: Bedir Zaferi!. Ve Mekkeli müşriklerin elebaşısı Ebu Cehil'in ölmesi.
  -Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınması.
  -İlk bayram namazı.
  -Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın eşi Rukiye'nin vefatı.
  -Peygamberimizin kızı Fatma ile Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  625 : Uhud Savaşı.
  -Hz. Hamza'nın şehit olması.
  -Recî Olayı... İslâm'a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi,

  ikisinin de Mekkelilere satılması.
  -Bi'r-i Maune Faciası. Necid'e gönderilen 70 öğretmenin şehâdeti.
  -Benî Nâdir Gazvesi. Bozguncu Yahudilerin sürgün edilmeleri.
  -Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice

  öğrenmeyi emretmesi.
  626 : Dûmet-ül Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
  627 : Hendek Savaşı. Medine'yi kuşatan Mekkelilerin perişan edilmeleri.
  -Hendek Savaşı'nda hainlik eden Yahudilerin cezalandırılmaları.
  628 : Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları çok ağır gibi görünen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir

  zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekkeliler Medine İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık

  ateşkes dönemi süresince Peygamberimiz İslam'a çağrı faaliyetlerini rahatça yürütebilecekti. Bu sayede

  zamanın hükümdarlarına mektuplar gönderilerek İslâm'a davet edildiler.
  629 : Hayber'in Fethi. Hz. Ali'nin büyük kahramanlık göstererek Yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir

  hamlede yere sermesi.
  -Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması.
  -Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i zehirleme girişimi.
  -Mekke'den Habeşistan'a göçen Müslümanların Medine'ye dönmeleri.
  -Bizans-İran savaşı.
  629 : Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri.
  -Halid bin Velid ile Amr bin As'ın müslüman olmaları.
  -Mute Savaşı. Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşmaları. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i

  Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid önderliğindeki üç bin

  kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zayiat

  vermeden geri çekilmesi.
  630 : Mekke'nin Fethi. Kâbe'nin putlardan temizlenmesi.
  630 : Huneyn ve Evtas Savaşları.
  -Taif Muhasarası.
  -Meşhur Arap şairi Ka'b bin Zübeyr'in peygamberimiz için yazdığı "Kaside-i Bürde" isimli şiirini

  okuması. "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah'ın bir

  kılıcıdır" beytini beğenen Hz. Muhammed'in, hırkasını (Hırka-i Şerîf) Ka'b bin Zübeyr'e vermesi.
  -Kızı Zeyneb'in vefatı.
  -Oğlu İbrahim'im doğumu.
  -Tebük Seferi. Dönemin en güçlü ordusuna sahip Bizans üzerine 30 bin kişilik bir ordunun gönderilmesi.
  -Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve fitne yuvası Mescid-i Dırar'ın yıkılması.
  631 : Oğlu İbrahim'in vefatı.
  632 : Hz. Muhammed'in ilk ve son haccı (Vedâ Haccı) ve yüz binlerce müslümana Vedâ Hutbesi'ni yapması.
  -Hukuk-u Beşer (İnsan Haklarının) İlanı.
  -Müslümanlığı tüm Arap yarımadasına yayılması.
  -Peygamberimizin Bâkî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri

  selamlaması ve şehitlere duası.
  -Vefatından üç gün önce Hz. Ali'ye dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması.
  -Ashâbına dualar etmesi ve son tavsiyelerinde bulunması.
  -Nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Yüce Dost'a yükselişi.

  Selâmımız O'na.. Salâtımız O'nadır. Rabbim şefaatından ayırmasın.

  Kaynaklar: Diyanet Dergisi. Osman Keskioğlu (Özel Sayı-1969) İslâm Tarihi. Hayati Ülkü 4. cilt 4. 01.Aralık.2013, 22:10
  2
  Moderatör  Hz. Muhammed (sav)'in hayatının kronolojisi Özet


  571 : Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.
  20 Nisan 571 : İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed'in doğumu.
  575 : Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.
  576 : Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret

  etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.
  578 : Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in himâyesine girmesi. 583 :Amcası Ebu Talib'le

  Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber

  olacağını sezmesi.
  588 : Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.
  591 : Hılfûl Fudul Cemiyeti'ne girmesi.
  595 : Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.
  596 : Hz Hatice ile evlenmesi.
  598 : Oğlu Kasım'ın doğması.
  600 : Kızı Zeyneb’in doğması
  604 : Kızı Rukiye’n in doğması
  608 : Kızı Ümmügülsüm doğdu.
  608 : Kâbe hakemliğini yapması.
  610 : Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi.

  - Peygamber oluşu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi.

  -Kızı Fatma'nın doğumu.
  613 : Üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıktan davete başlaması.
  615 : Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti.
  616 : Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in müslüman olmaları.
  -İranlıların (Sâsânîler), Suriye ve Mısır'ı almaları.
  617 : Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin

  muhacirleri Habeşistan Kralı Necâşî'den istemeleri ve Necâşî'nin bu isteği geri çevirmesi.
  - Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'na boykot ilanı.
  619 : Boykotun kaldırılması.
  - Eşi Hz. Hatice'nin ve ardından amcası Ebu Talib'in vefatı. (Hüzün Yılı)
  620 : Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi.
  -Ağır hakaretlere uğrayarak Mekke'ye dönmesi.
  -İsrâ ve Mi'rac Olayı.
  -Akabe Biatı.
  -Medine'li 12 kişinin müslüman olması. Medine'lilere İslâm'ı ve Kur'an'ı öğretmek için Mus'ab bin

  Umeyr'in gönderilmesi.
  621 : II. Akabe Biatı.
  -Peygamberimizin, Mus'ab bin Umeyr'in gayretiyle kendisiyle görüşmeye gelen 75 kişilik Medine'li (Evs

  ve Hazreç kabileli) müslüman grubuyla buluşması.

  -Hz. Muhammed'in Medine'ye davet edilmesi.
  -Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti.
  -Hicrî takvimin başlangıcı.
  -Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. İlk Cuma namazının kılınması.
  -Hz. Aişe ile evlenmesi.
  -Bizans'ın Suriye ve Mısır'ı İranlılardan geri alması.
  623 : Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hz. Muhammed'in evinin yapılması.
  -Ezanın ilk kez okunması.

  -İlk nüfus sayımı.
  -Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke'deki Kâbe'ye çevrilmesi.
  -Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.

  -Medine İslam Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Hz. Muhammed'in geçmesi.
  -Medine İslam Devleti' nde İlk anayasanın hazırlanması.
  624 : İslam'da ilk zafer: Bedir Zaferi!. Ve Mekkeli müşriklerin elebaşısı Ebu Cehil'in ölmesi.
  -Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınması.
  -İlk bayram namazı.
  -Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın eşi Rukiye'nin vefatı.
  -Peygamberimizin kızı Fatma ile Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  625 : Uhud Savaşı.
  -Hz. Hamza'nın şehit olması.
  -Recî Olayı... İslâm'a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi,

  ikisinin de Mekkelilere satılması.
  -Bi'r-i Maune Faciası. Necid'e gönderilen 70 öğretmenin şehâdeti.
  -Benî Nâdir Gazvesi. Bozguncu Yahudilerin sürgün edilmeleri.
  -Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice

  öğrenmeyi emretmesi.
  626 : Dûmet-ül Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
  627 : Hendek Savaşı. Medine'yi kuşatan Mekkelilerin perişan edilmeleri.
  -Hendek Savaşı'nda hainlik eden Yahudilerin cezalandırılmaları.
  628 : Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları çok ağır gibi görünen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir

  zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekkeliler Medine İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık

  ateşkes dönemi süresince Peygamberimiz İslam'a çağrı faaliyetlerini rahatça yürütebilecekti. Bu sayede

  zamanın hükümdarlarına mektuplar gönderilerek İslâm'a davet edildiler.
  629 : Hayber'in Fethi. Hz. Ali'nin büyük kahramanlık göstererek Yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir

  hamlede yere sermesi.
  -Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması.
  -Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i zehirleme girişimi.
  -Mekke'den Habeşistan'a göçen Müslümanların Medine'ye dönmeleri.
  -Bizans-İran savaşı.
  629 : Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri.
  -Halid bin Velid ile Amr bin As'ın müslüman olmaları.
  -Mute Savaşı. Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşmaları. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i

  Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid önderliğindeki üç bin

  kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zayiat

  vermeden geri çekilmesi.
  630 : Mekke'nin Fethi. Kâbe'nin putlardan temizlenmesi.
  630 : Huneyn ve Evtas Savaşları.
  -Taif Muhasarası.
  -Meşhur Arap şairi Ka'b bin Zübeyr'in peygamberimiz için yazdığı "Kaside-i Bürde" isimli şiirini

  okuması. "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah'ın bir

  kılıcıdır" beytini beğenen Hz. Muhammed'in, hırkasını (Hırka-i Şerîf) Ka'b bin Zübeyr'e vermesi.
  -Kızı Zeyneb'in vefatı.
  -Oğlu İbrahim'im doğumu.
  -Tebük Seferi. Dönemin en güçlü ordusuna sahip Bizans üzerine 30 bin kişilik bir ordunun gönderilmesi.
  -Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve fitne yuvası Mescid-i Dırar'ın yıkılması.
  631 : Oğlu İbrahim'in vefatı.
  632 : Hz. Muhammed'in ilk ve son haccı (Vedâ Haccı) ve yüz binlerce müslümana Vedâ Hutbesi'ni yapması.
  -Hukuk-u Beşer (İnsan Haklarının) İlanı.
  -Müslümanlığı tüm Arap yarımadasına yayılması.
  -Peygamberimizin Bâkî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri

  selamlaması ve şehitlere duası.
  -Vefatından üç gün önce Hz. Ali'ye dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması.
  -Ashâbına dualar etmesi ve son tavsiyelerinde bulunması.
  -Nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Yüce Dost'a yükselişi.

  Selâmımız O'na.. Salâtımız O'nadır. Rabbim şefaatından ayırmasın.

  Kaynaklar: Diyanet Dergisi. Osman Keskioğlu (Özel Sayı-1969) İslâm Tarihi. Hayati Ülkü 4. cilt


 5. 18.Kasım.2014, 18:35
  3
  Misafir

  Cevap: Hz muhammedin hayatı kronolojik

  Kronolojik hayatı için saolun öğrendim


 6. 18.Kasım.2014, 18:35
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kronolojik hayatı için saolun öğrendim

 7. 05.Ocak.2015, 19:21
  4
  Misafir

  Cevap: Hz muhammedin hayatı kronolojik

  her yerde tarihler farklı hangisi doğru hepsi farklı farklı proje hazırlıyorum önemli lütfen!!!!!


 8. 05.Ocak.2015, 19:21
  4
  anlamadım!!!! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  anlamadım!!!!
  Misafir
  her yerde tarihler farklı hangisi doğru hepsi farklı farklı proje hazırlıyorum önemli lütfen!!!!!
+ Yorum Gönder