+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ağaç kesmek günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ağaç kesmek günah mıdır?

  Sual: bugünlerde gündem olan yol yapım,inşa etme gibi sebeblerden dolayı ağaç kesmek doğru mu?bu kesilen ağaçların yerine daha fazla yeşillendirme çalışmalarıda iyi niyet değil midir? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  İslamda Ağaç kesmek günah mıdır?


  Reklam  Cevap: Otların ağaçların yapraklarını gerekli gereksiz koparmak onların zikirlarini engellemek midir?


  Bütün kâinat yaratılalı beri, arşdan ferşe, zerreden küreye ne varsa Mevlâ'yı tesbih etmektedir. Nitekim Kuran-ı Kerimde: "Yedi kat gökler ve yer ve onlarda olanlar da O'nu tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O'nu hamd ile tesbih etmesin. Lâkin siz onların tesbihlerinin farkında değilsiniz. Şüphe yok ki O Halîmdir, Gafûrdur."( İsra Suresi, 44) buyurmuştur.

  Semavat, nebatat, bütün mahlûkat her şey Allah'ı zikrediyor. Suyun çağlaması, yaprağın hışırtısı, kapının gıcırtısı, damın tıkırtısı, hep Allah'ı zikirdir. Havada uçan her kuş, denizde yüzen her balık, ağaçtaki her yaprak Mevlâ'yı zikreder. Zikretmeyen ise, sadece gafil olan insandır...

  Bir Hoca Efendi, talebelerine imtihan niyetiyle "Çiçek getirin." diye emretti. Talebeleri hepsi dağıldılar ve bir müddet sonra ellerinde birer çiçekle hocalarının huzuruna çıktılar. Fakat onlardan bir tanesi elinde sapı kırık bir çiçekle geldi. Bu Hocanın en çok sevdiği, diğer talebelerin ise, çok kıskandıkları biriydi. Bu durumu gören diğerleri "Şuna bak! Hocamıza sapı kırık bir çiçeği lâyık görmüş." diyerek onu kınadılar. Hoca Efendi, talebelerinden çiçekleri kabul ederken sıra o müridine gelince, "Niçin sapı kırık çiçek getirdin evladım?" diye sordu. O: "Efendi Hazretleri, hangi çiçeğe vardıysam Allah'ı zikrederken buldum, yalnızca bu zikretmiyordu; onun için bunu getirdim." diye cevap verdi.

  Çiçek dalında olduğu müddetçe Allah'ı zikrediyor. Evimizdeki kapılar, pencereler, tavanlar, lambalar, halılara varıncaya kadar hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. "Peki, biz bu zikirleri niçin duymuyoruz?" dersen, tüm bunlar kendi lisan–ı hâliyle Mevlâ'yı zikrederler. Nitekim âyet–i kerimenin sonunda "…siz onların tesbihinin farkında değilsiniz." buyrulmuştur.

  Demek ki her şey Allah’ı tesbih ediyor ama her şeyin durumuna göre de tesbihi farklıdır. Örneğin bir bitkinin canlıyken yaptığı tesbih ile kuruyunca yapacağı tesbih de bir değildir. Bu açıdan ihtiyaç olmadan bitkilere zarar vermek, onun ibadetine engel olmak demektir.

  Bununla beraber ihtiyaç durumunda onları kesmek ya da başka maksatla kullanmak da helaldir. Örneğin hayvanlara yedirmek, budamak ya da bir işimizde kullanmak maksadıyla ağaçları kesmek gibi.
  sorularlaislamiyet

+ Yorum Gönder
agac kesmek günah mıdır,  ağaç kesmek günah mı,  agac kesmek gunahmi ,  yas agac kesmek gunahmi,  yaş ağacı kesmek günah mı,  agac kesmek gunah midir,  yaş ağaç kesmek günah mı