+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz zamanında ebeler var mıydı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz zamanında ebeler var mıydı?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberimiz zamanında ebeler var mıydı?


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz zamanında ebeler var mıydı?  Doğumda ebenin veya doktorun bulunması hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından zaruridir.

  Asr-ı Saadette kadınların tıbbî hizmetleri arasında ebelik de bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in ebesinin, Abdurrahman b. Avfın annesi eş-Şifâ bint Avf olduğu nakledilmektedir. (İbn Sa'd, et-Tabakât, III, 124; el-Halebî, İnsânu'l-Uyûn, 1,103.)

  Peygamberimiz dünyaya teşrif buyurdukları sırada, aziz annesinin yanında Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifâ Hâtun ile Osman bin Ebu'l-Âs'ın annesi Fâtıma Hâtun vardı. (Kastalanî, Mevâbibü'l-Ledünniye: 1/122)

  Hz. Peygamber'in ve Hz. Fatıma'nın çocuklarının ebeliğini ise Safiye bint Abdilmuttalib ve Hz. Peygamber'in hürriyete kavuşturduğu Selma (Ümmü Rafı') yapar. (İbn'l-Esîr, Usdu'l-Gabe, VII, 147; îbn Hacer, el-İsâbe, IV, 274; et-Tebrizî, el-İkmâl (Mişkât sonunda), III, 672.)

  Hz. Selmâ (r.anha), Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) halası Hz. Safiyye Binti Abdülmuttalib'in azatlısıdır. Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) mübarek zevcesi Hz. Hatice'den (r.anha) doğan bütün çocuklarına ebelik yapmış olan Hz. Selmâ, ayrıca Peygamberimizin bir diğer mübarek hanımı Hz. Mariye'den (r.anha) doğan Hz. İbrahim'e de ebelik yapmıştır. (Tabakât, 1:135.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder