+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?


  Reklam  Cevap: Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?  - Hadisin senedinde yer alan Musa b. Muhammed b. Ata yalancılıkla itham edilmiştir. Bu sebeple, alimlerin çoğu bu hadisin zayıf/veya mevzu olduğunu söylemişlerdir.

  - Hakim’in rivayet ettiği iki senedinde de zayıf kabul edilen ravi (Cahime) yoktur. Bu sebepledir ki, Hâkim bu hadisin sahih olduğunu belirttiği gibi, Zehebi de onu tasdik etmiştir. (bk. Zehebi, Telhis, Müstedrekle birlikt, 2/114, 4/167)

  Ayrıca hadisin manasının sahih olduğunu gösteren ayetler ve başka sahih hadisler vardır. (bk. İsra, 24; Lokman, 14; Ahkaf, 15)

  - Heysemi de Taberanî’nin (el-Kebir, 2/289) konuyla ilgili olarak yaptığı rivayetin senedinde yer alan bütün ravilerin sika/sağlam olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. (Mecmau’z-Zevaid,8/138)

  - Nesai de zayıf ravinin içinde yer almadığı bir senetle bu hadisi rivayet etmiştir. (Nesai, Cihad, 6)

  - Nasıruddin Elbani, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmişt ir(bk. Sahihu ve Daifu Süneni’n-Nesaî, 7/176/ h. no: 3104)

  Bazı kaynaklarda bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyenler, içindeki bazı ravilerin durumuna göre söylemişlerdir. Halbuki görüldüğü üzere, senedi sağlam olan rivayetler de vardır.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder