+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hırsızlık cezası hangi durumlarda uygulanmaz ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hırsızlık cezası hangi durumlarda uygulanmaz ?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hırsızlık cezası hangi durumlarda uygulanmaz ?


  Reklam  Cevap: Hırsızlık cezası bazı durumlarda uygulanmaz.

  Hırsızla İlgili Şartlar Şunlardır:

  Hırsızın had cezasına ehil olması gerekir. Bu da, onun
  akıllı ve erginlik çağına ulaşmış olmasını gerektirir. Bu yüzden küçük
  çocuklarla akıl hastalarına hırsızlık had cezası uygulanmaz. Nebî (s.a.s) şöyle
  buyurmuştur: "Üç kişiden kalem kaldırılmıştır; erginlik çağına kadar çocuktan,
  iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan" (Buharî,
  Hudud, 22, Talak;11; Ebû Dâvud, Hudud,17; Tirmîzî, Hudûd,1).

  Çalınan Malla İlgili Şartlar:

  1) Malın mütekavvim olmaması
  2) Malın nisap miktarında olması. Hanefilere göre, hırsızlık nisabı bir dînâr (yaklaşık 4 gr. altın para) veya on dirhem (toplam 28 gr. gümüş para) yahut bu ikisine denk kıymetteki mal veya para olmaması.
  3) Çalınan şeyin koruma (hırz) altında olmaması
  4) Çalınan malın biriktirmeye elverişli olmaması, çabuk bozulacak şeylerden olması.
  5) Çalınan malın, aslı itibariyle mubah olması.
  6) Çalınan malda, hırsızın alma hakkının bulunmaması gerekir
  7) Hırsız için çalınan malda, bir mülk, mülk te'vili veya mülk şüphesinin bulunmaması.
  8) Hırsızın, koruma altındaki yere girmek için izinli sayılması gerekir
  Kaynak: (el-Kâsânî, a.g:e, VII, 70-72; İbnü'l-Hümâm, a.g.e., IV, 229. vd.; es-Serahsî, a.g.e., IX, 152, 178).

  Hırsızlığın İsbatı:

  Mahkemede hırsızlığın isbatı beyyine veya ikrar ile
  sabit olur. Beyyinenin kabulü için, şahitlik gibi genel, hadler ve kısas gibi
  özel şartlar gerekir.

  a) Erkeklik, Hırsızlıkta, kadınların şahitliği geçerli
  değildir.

  b) Adâlet. Fâsıkların şahitliği kabul edilmez.

  c) Asâlet. Şüphe sebebiyle, şehâdet üzerine şehadet kabul edilemez.

  d) Zaman aşımına uğramaması.

  Hırsızlık için bir süre sonra şahitlik yapılsa, şüphe
  yüzünden kabul edilmez.

  e) Husûmet veya dava açılmış olması. Davayı mal
  üzerinde hukukî ele sahip olan kimsenin açması gerekir. Husûmet ehliyeti çalınan
  mal üzerinde ya mülk sahibi veya emânet yahut da dımân eline sahip olmakla
  gerçekleşir (es-Serahsî, IX,169; el-Kâsânî, a.g.e., VII, 81; İbnu'l-Hümâm,
  a.g.e., IV, 223, 252).


+ Yorum Gönder