+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İsraf ile ilgili hutbeler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İsraf ile ilgili hutbeler


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Israf ile ilgili hutbeler


  Reklam  Cevap: İsraf ile ilgili hutbeler


  İnsanı, Allah sevgisinden mahrum bırakan, toplum içinde kınanacak hallere düşüren davranışlardan birisi de israftır. İsraf, eşyayı yerli yerinde kullanmamak, harcamalarda ölçüsüz davranmak ve savurgan bir tutum içinde bulunmak demektir. İsraf hastalığını alışkanlık haline getirenler, ellerine geçen imkanlardan yeterince faydalanamazlar. Mallarını çarçur eder, sağlıklarını, güç ve kuvvetlerini boşa harcar, zamanı beyhude tüketirler; bilgi-birikim ve tecrübelerini heba ederler.
  Müsriflik ve savurganlık, kazancın, emeğin ve birikimlerin yok olup gitmesine; kişi ve kamu mülkiyetinin telef olmasına sebep olur. İşte bu ve benzeri kötü sonuçların çıkmasına yol açanisraf, dinimiz tarafından hoş karşılanmamış; israf edenler kınanmıştır. Allah Tealâ, harcamalarında ölçülü olmayanların, kınanacak hallere düşeceği uyarısında bulunarak, : “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.” buyurmuştur.(İsra,29 ) Sevgili. Peygamberimiz de, insanı yoldan çıkaran, iyilik ve hayır istikametinden uzaklaştıran mal hususunda dikkatli davranmamız gerektiğini bildirmiştir. (Tirmizi, zühd, 3, 26)

  Muhterem Müslümanlar !
  Başta kimyasal maddeler olmak üzere tükettiğimiz bir çok madde, çevreye çok büyük zararlar vermektedir. Bu maddelerin, bilinçsizce ve israfa varan ölçülerde çok fazla tüketilmesi, zararlarını daha da katlamaktadır. Bundan dolayı kullandığımız veya boşa akıttığımız her damla suyun artık, kirli su haline dönüştüğünü ve tekrar temiz hale gelmesi için uzun yıllara ihtiyaç olduğunu bilelim. Boşa yanan lambaların ve gereksiz yere çalışan elektrikli aletlerin, sadece kesemize değil ülke ekonomisine ve tabii dengelere de zarar verdiğinin bilinci içinde olalım. Temizlik için kullandığımız maddelerin bir çoğunun, bizatihi kendilerinin kirlilik meydana getirdiğini unutmayalım. Çöpe giden her ekmeğin, lüzumsuz yere tüketilen her parça kağıdın nelere mal olduğunu düşünelim. Toplu taşım araçlarını kullanarak ekonomiye katkıda bulunalım, ekolojik dengelere zarar vermeyelim.

  Kıymetli Mü’minler !
  Bir araştırmaya göre İzmirimizde günde 600 000 ekmeğin çöpe gittiği ve bunun büyük maddî kayıplara neden olduğu belirtilmektedir. Halbuki bayat ekmekten damak zevkimize uygun yemek ve tatlı yapılabilmektedir. Ülkemiz, Dünya ülkeleri arasında israfta, ön sıralarda yer almaktadır. Bu tablo, iman ettiğimiz kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim de; “Allah israf edenleri asla sevmez” (Araf, 31) diye yazan biz Müslümanlara kesinlikle yakışmamaktadır.
  Hangi mü’min Allah’ın sevmediği bir kul olmak ister? Bir Müslüman olarak bütün hedefimiz, Allah’ın razı olduğu kullar arasına girmek değil midir? Öyle ise bizi, O’nun rızasından uzaklaştıracak, O’nun sevgisinden mahrum bırakacak davranışlardan biri olan israf alışkanlığını hayatımızdan çıkaralım. Bakınız! Allah, bizim şu özellikleri taşıyan kullardan olmamızı istemektedir. “(O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” Furkan suresi, ayet 67:
  İbrahim CEYHAN
  İZMİR MERKEZ VAİZİ


 3. jerusselam
  Devamlı Üye
  israf konulu hutbe,
  israfla ilgili hutbe,
  israf hakkında hutbe

  وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً
  إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً


  İsraf
  Muhterem Müslümanlar!
  Yüce dinimiz İslam’ın, huzurlu bir hayat için benimsediği prensiplerden birisi de iktisat ve itidaldir İktisat ve itidal, yeme-içme, harcama, konuşma ve benzeri bütün işlerde ölçülü olmaktır Bunun zıddı ise israftır İsraf, ihtiyaç sınırını aşmak, aşırı harcamalarda ve ölçüsüz davranışlarda bulunmak demektir

  Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, olgun mü’minlerin sıfatlarını sayarken, onların daima ölçülü olduklarını vurgulamakta ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar ki, harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik İkisi arasında, itidalli bir yol tutarlar”1

  Muhterem Müslümanlar!
  Allah tarafından bize bahşedilen hayat, sağlık, eş, evlat, makam-mevki, mal, mülk gibi nimetler, hep emanet olarak verilmiştir Onun için biz, bu nimetleri kullanma tarzımızdan, israf edip etmediğimizden ve bunları nerede harcadığımızdan ahirette sorguya çekileceğiz
  Konumuzla ilgili olarak Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “O gün, verilen nimetlerin hepsinden sorguya çekileceksiniz”2

  Sevgili peygamberimiz (sas)’de; “Kıyamet günü insanoğlu, ömrünü nerede harcadığından, yaptığı işleri ne niyetle yaptığından, nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz”3 buyurmuşlardır
  Millet olarak çok müsrifiz Özellikle, çöpe atılan ekmeklerden tutunda kamu malları, tabii kaynaklar, elektrik, su ve zaman gibi sayısız değerlerimizi israf ediyoruz Hâlbuki yeryüzünde hiçbir kaynak ve imkan sonsuz değildirGünümüzde bunların değeri daha da artmıştır
  Muhterem Müslümanlar!
  Allah’ın bahşettiği maddî imkânların israf edilmesi büyük bir vebal olduğu gibi, pek çok yuvanın dağılmasına ve ülkenin ekonomik açıdan zayıflamasına da sebep olmaktadır Bunun için şahsi harcamalarımızda ölçülü olmak, ülke kaynaklarını dikkatli kullanmak, verimli alanlarda değerlendirmek, dinî ve millî bir görevdir Yarınlarımızın huzur ve rahatı için fert ve millet olarak iktisatlı davranmak ve israfa sapmamak zorundayız Çünkü israf, Yüce Allah’ın verdiği nimetlere karşı bir nankörlük ve saygısızlıktır
  Muhterem Müslümanlar!
  Hutbemi bir ayet meali ile bitiriyorum: “Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, haklarını ver Malını israf ile saçıp savurma Zira saçıp savuranlar şeytanın dostları, kardeşleridir Şeytan ise Rabb’ine çok nankördür”4


  ———————————————————————-
  1)Furkan, 25/67
  2)Tekâsür, 102/8
  3)Riyazü’s Salihin Tercümesi, C1, Hadis No:410
  4)İsrâ, 17/26-27
  Minberden Öğütler DİB Yayınları: 635+ Yorum Gönder
israf ile ilgili hutbe