+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Risale-i Nur ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Risale-i Nur ne demektir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Risale-i Nur ne demektir?


  Reklam  Cevap:
  Risale-i Nur Nedir?
  Risale-i Nur hakkında kısaca bilgi
  Kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.
  Yirminci asrın Kur'ân Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve havi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.+ Yorum Gönder