+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kar ortak şekilde paylaşma... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kar ortak şekilde paylaşma...


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kar ortak şekilde paylaşm


  Reklam  Cevap: Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kar ortak şekilde paylaşma zararı da onun karşılaması şeklinde yapılan akit caiz midir?  Sözünü ettiğiniz işlem faizli bir işlemdir. Faizden korunmak istiyorsanız, mudarebe akdi yapmanız gerekir. Mudarebe akdi ise şöyledir:

  Kar ve zarar paylaşılmak üzere kurulan ortaklığa Mudarebe akdi denir. Bir taraftan sermaye, diğer tarafın bu sermayeyi işletmek ve karı aralarında belli bir oran üzerinden paylaşmak üzere kurdukları bu şirkete "mudarabe şirketi" adı verilir. Bu tür şirketlerde şirketin kar etmesi halinde, elde edilen kar, ortaklar arasında önceden belirlenen oranda paylaşılır. Zarar etmesi halinde ise, zararın sermayeden karşılanması cihetine gidilir. Karşı taraf, zarara ortak olmaz; ancak, onun da emeği boşa gitmiş olur.

  Mudarebe akdi (emek-sermaye ortaklığı) fasit olduğu zaman akit, hizmet akdine dönüşür. Emek sahibi, sermaye sahibinin özel işçisi gibi olur. Böyle olunca kar da zarar da sermaye sahibine ait olur. Mudarib (işletmeci) ise, şirket ister kar, ister zarar etmiş olsun, emeğinin karşılığı olarak ecr-i misil, yani piyasa şartlarına göre takdir edilecek ücreti alır (Kasani, Bedaiü’s-sanai, VI, 108).
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder