+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadis çeşitleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadis çeşitleri nelerdir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Hadis çeşitleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Hadisler bir rivayet zinciri ile İslâm'daki önemli kişilere isnad edilen söz, fiil veya davranışlardır. Hadisler, muhaddis denilen hadis âlimleri tarafından değişik sınıflandırmalara tâbî tutulmuşlardır. Ancak bu sınıflandırmalar mutlak olmayıp sınıflandırmayı yapan kişinin bilgi altyapısı, ön kabulleri, tanımları ve değerlendirmeleri gibi öznel unsurlara dayanır.

  1 Metin îtibariyle hadisler
  1.1 Hadîs-i kutsî
  1.2 Hadîs-i şerif
  2 Nakledilişlerine göre hadisler
  2.1 Mütevâtir haberler
  2.1.1 Mütevâtir lafzî
  2.1.2 Mütevâtir mânevî
  2.2 Âhad haberler
  2.3 Meşhur haberler
  2.4 Azîz haberler
  2.5 Garîb haberler
  2.5.1 Ferd-i mutlak
  2.5.2 Ferd-i nisbî
  3 Sağlık açısından haber çeşitleri
  3.1 Makbul haberler
  3.1.1 Sahih haberler
  3.1.1.1 Sahîh li-zâtihî
  3.1.1.2 Sahîh li-gayrihî
  3.1.2 Hasen haberler
  3.1.2.1 Hasen li-zâtihî
  3.1.2.2 Hasen li-gayrihî
  4 Sahibi açısından hadisler
  4.1 Merfû hadisler
  4.2 Mevkuf hadisler
  4.3 Maktû hadisler
  5 Hadiste ziyâde
  6 Mahfuz hadîsler
  7 Mâruf hadîsler
  8 Nâsih ve mensûh hadîsler
  9 Sair hadîs tasnifleri
  10 Kaynaklar


+ Yorum Gönder
hadis çeşitleri,  hadis çeşitleri ve tanımları