+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennettekilerin cehennemdekileri seyredip güleceği anlamındaki rivayet sahih midir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cennettekilerin cehennemdekileri seyredip güleceği anlamındaki rivayet sahih midir ?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Cennettekilerin cehennemdekileri seyredip güleceği anlamındaki rivayet sahih midir ?


  Reklam  Cevap: Cennettekilerin cehennemdekileri seyredip güleceği anlamındaki rivayet sahih midir ?


  - “Cürümlere, suçlara batanlar dünyada iken, müminlerle alay edip onlara gülerlerdi.” (Mutaffifin, 29) mealindeki ayette ifade edildiği üzere inkârcılar, dünyada iken, müminlerin ahiret akidelerine uygun hareket etmelerinden dolayı, onları kafası çalışmaz adamlar olarak görüyor ve kullukla ilgili hallerine gülüp duruyorlardı. İşte “ceza amelin cinsinden olur” kuralı gereğince, kimin geri zekalı olduğu ortaya çıkmış o gün, artık müminler kafirlerin hallerini seyredip gülecekler. Bu gülmeleri, daha önce dünyada iken onların müminlerle alaylı gülmelerine bir karşılıktır.

  Burada insanların gülüp gülmemelerinden çok, Allah’ın muntakim (intikam alan) olarak iman eden kulları için ihkak-ı hak edeceğini düşünmek gerekir.

  Bu ifadelerden maksat, müminleri sabırlı olmaya davet etmek, inkârcıların zenginliklerine, makam-mevkilerine, güç ve nüfuzlarına bakarak ümitsizliğe aşırı üzüntüye girmemelerini telkin etmektir. Nitekim ilgili ayetlerde inkârcıların bu yaşam tarzlarına dikkat çekilmiştir. Yoksa, orada müminlerin sürekli cehennemdekilere bakıp gülecekleri gibi bir sonucu çıkarmak doğru olmasa gerektir.

  - Kâb’ın söyledikleri ve bunun bir benzerini söyleyen Abdullah b. Abbas’ın sözleri tefsirlerde geçer. (bk. Taberi, ilgili ayetlerin tefsiri).

  Müminlerin mücrimlere bakarak gülmeleri, ve bunun gerekçeleri Kur’an’ın açık ifadesinde yer almaktadır:

  “Cürümlere, suçlara batanlar dünyada iken, müminlerle alay edip onlara gülerlerdi.

  Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi.

  Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

  Onları gördükleri zaman: “Şunlar kaçık insanlar, anormal tipler!” derlerdi.

  Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya! (Fuzulî bir tarzda, kendi kendilerinde öyle bir yetki görürlerdi).

  İşte bu gün de, müminler kâfirlerin üstüne gülerler. (Cennetteki) Koltuklarına kurulurlar ‘Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?’ diye bakınırlar.” (Muttaffifin, 83/29-36)

  Kur’an’ın bu açık beyanından sonra, başkasının bu konuda ne dediğine bakmaya ihtiyaç yoktur. Kâb ve İbn Abbas’ın söyledikleri, işin detaylarıyla ilgili makul birer yorumdur.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder