+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cehennem kelimesinin kökeni nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cehennem kelimesinin kökeni nedir?

  Sual: merhaba."cehennem kelimesi ibranice gehinnam kelimesinden geliyormuş.gehinnam diye vadi varmış.orada tevratdan önceki zamanlarda baal ve molek dadlı putlara kurban kesiliyormuş.kurandaki malik adı ve cehennem sözü aslında oradan kopyalanmış" diye makaleler var.bilgisi olanlar yardım etsin lütfen.bu iddialar gerçek ola bilir mi? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Cehennem kelimesinin kökeni nedir?


  Reklam  Cevap: Cehennemin kelime kökü, Derin çukur anlamındadır.
  _________________________________________
  Cehemmen kelimesinin sözlük ve ıstilahi anlamı:

  Sözlükte "derin kuyu" anlamına gelen cehennem, dinî literatürde dünya hayatında îmân etmeyenlerin sürekli olarak, îmân ettiği halde sâlih amel işlemeyen kimselerin de günahları ölçüsünde, cezalandırılmak üzere kalacakları ceza ve azap yeridir. Kur'ân-ı Kerim'de Cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nâr (ateş), cahîm, (alevleri kat kat yükselen ateş), hâviye (düşenlerin çoğunun bir daha geri dönemediği uçurum, yer), saîr (çılgın ateş), lezâ (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş). Bunlardan Kur'ân'da en çok geçeni cehennem kavramıdır. Âlimlere göre, Kur'ân-ı Kerim'de birçok âyette cehennem hayatıyla alakalı olarak geçen acı, ıstırap, azap, ateş vb. şeyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunların içyüzünü insanların bilmesi mümkün değildir. Ehl-i Sünnet inancına göre Kur'-ân-ı Kerim'de geçmiş zaman kipiyle ifâde edilen "cehennem kâfirler için hazırlandı" (Bakara, 2/24; Âl-i İmrân, 3/131) cümlesi, cehennemin şu anda var ve yaratılmış olduğunu gösterir. Haşrin ve cehennemdeki azabın cismanî değil de ruhanî olacağını iddia eden İslâm filozoflarına karşı, Ehl-i Sünnet âlimleri, bazı Kur'ân âyetlerine dayanarak (Nisâ, 4/56) Cehennem azabının hem ruhanî hem de cismanî olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca Ehl-i Sünnet kelâmcıları "...Orada ebedî kalıcıdırlar." (Nisâ, 4/169; Ahzâb, 33/65) mealindeki âyetlere dayanarak, cehennem hayatının sonsuz olduğu fikrini benimsemiş, bunun aksini savunan Cehmiyyeyi bid'atçı olarak nitelendirmişlerdir.
  Diyanet Dini Kavramlar Sözlüğü

+ Yorum Gönder
Cehennem kelime anlamı,  cehennem kelimesinin anlamı,  cehennem ibranice