+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz ile ilgili sözler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz ile ilgili sözler


 2. Katade
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberimiz ile ilgili sözler


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz ile ilgili sözler  *Daima düşünceliydi  *Susması konuşmasından Uzun sürerdi  *Lüzumsuz yere konuşmazdı  *Konuştuğunda ne fazla ne eksik söz kullanırdı  *Dünya işleri için kızmazdı  *Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı  *Kötü söz söylemezdi  *Affediciliği tabii idi,intikam almazdı  *Düşmanlarını affetmekle kalmaz,onlara şeref ve değer verirdi  *Kimseyle çekişmezdi  *Boş şeylerle uğraşmazdı  *Umanı umutsuzluğa düşürmezdi  *Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı  *Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz,ayıplamazdı  *Kimsenin kusurunu araştırmazdı  *Kimseye hakkında hayırlı olmayan söz söylemezdi  *Yanında en son konuşan kişiyi ilk önce konuşan gibi dikkatle dinlerdi  *Her zaman ağırbaşlıydı  *Konuşurken çevresindekileri kuşatırdı  *Kelimeleri, parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı  *Yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır,iki yana sallanmazdı  *Adımlarını geniş atar,yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilirdi  *Vakar ve sükunetle rahatça yürürdü  *Kapısına yardım için gelen kimseyi geri çevirmezdi  *Dostlarına şöyle derdi:Dünyada garip bir kimse ya da yolcu gibi ol  *Her zaman hüzünlü,fakat mütebessim bir haletle dururdu  *Adet üzere sarf edilen hiç bir kötü sözü ağzına almamıştı  *Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz,bağırmazdı  *Fakirlerle birlikte yerdi,öyle ki onlardan ayırtedilmezdi  *Sade kıyafetler giyer,gösterişten hoşlanmazdı  *Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmezdi  *Bulunduğu mecliste ayrıcalıklı bir yere oturmazdı  *Sabahları evinden çıkarken şöyle derdi:İlahi,doğru yoldan sapmaktan ve
  saptırılmaktan,kanmaktan ve kandırılmaktan,haksızlık etmekten ve
  haksızlığa uğramaktan,saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten
  sana sığınırım  *Sıradan değildi.Ama sıradan insanlar gibi yaşardı...

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Peygamberimizle ilgili seçme güzel sözler

  Allah Resûlü'nün Kur'ân âyetlerinde ve kendi sözlerinde geçen pek çok ismi ve sıfatı, bizim O'nu doğru olarak tanımamızda oldukça önemlidir.
  O Rahmet Peygamberidir (Rasülü'r-Rahme, Nebiyyü'l-Merhame). O, belli bir kesime değil, tüm âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

  O, Müjdeci ve Uyarıcıdır (el-Mübeşşir, el-Beşîr; el-Münzir, en-Nezîr)

  O, apaçık gerçektir (el-Hakku'l-Mübîn).

  O, tutunulacak en sağlam kulptur (el-Urvetü'l-Vüskâ).

  O, dosdoğru yoldur (es-Sırâtü'l-Müstakîm)
  .
  O, ışığıyla etrafını aydınlatan parlak bir yıldızdır (en-Necmü's-Sâkıb).

  O, aydınlatan bir kandildir (en-Nûr, es-Sirâcü'l-Münîr).

  O, Allah'a çağıran bir davetçidir (Dâi ilâllah).

  O, şefaati makbul bir şefaatçidir (eş-Şefî', el-Müşeffe').

  O, ıslahatçıdır (el-Muslih).

  O, Allah'ın sevgilisi ve dostudur (Habîbullah, Halîlürrahman).

  O, güçlü delil ve kanıt sahibidir (Sâhıbü'l-Hucce ve'l-Bürhân).

  O, Allah'ın seçtiği seçkin kişidir (el-Mustafa, el-Müctebâ, el-Muhtâr).

  O, övülmüş, övülmeye lâyık kişidir (Muhammed, Ahmed, Mahmûd, Hâmid).

  O, Güvenilir Muhammed'dir (Muhammedü'l-Emîn).

  O, peygamberlerin sonuncusudur (Hâtemü'n-Nebiyyîn) (Kadı Iyaz, 189-195).


+ Yorum Gönder