+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. muhammed niçin okuma yazma bilmiyordu ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. muhammed niçin okuma yazma bilmiyordu ?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Hz. muhammed niçin okuma yazma bilmiyordu ?


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ümmi miydi?
  Ümmi Peygamber ne demektir?
  Peygamberimiz Okuma yazma bilmiyorsa nasıl okuyordu?

  Ümmi: Anasından doğduğu gibi kalan; yeni bir bilgi edinmemiş olan; okuma-yazma bilmeyen gibi anlamlara gelir. "Ümm" kelimesinin ism-i mensubu "ümm"e mensup olan, Arap dilinde "ümm"; anne, bir şeyin aslı gibi anlamlara gelir (Firûzâbâdî, el-Kamûsu'l-Muhît, Beyrut 1987, 1891).

  Sözlük' anlamının yanında mecazı bazı anlamları da vardır. Kur'ân-ı Kerîm'de anne, asıl (kaynak) dönülecek yer ve süt emziren anlamlarında kullanılmıştır (Abdurrahman İbnu'l-Cevzî, Nüzhetu'l A'yuni'n-Nevazır fî İlmi'l-Vücûh ve'n-Nezâir Beyrut,1985,141-142).

  Kur’an’da “Ümmî” kelimesi “okuma-yazma” bilmeyenler için kullanılmıştır. Asıl manası da budur.

  “Ümmî peygamber” tabirini nasıl anlamalıyız?

  Ümmi kelimesi özetle: “Dünyevî bir tahsil görmemiş olan” demektir.

  Ümmeti, bu ümmiyetteki inceliği çok iyi kavramış olmalı ki, bilhassa teravihlerde salâvat getirirlerken, o Resul-i kibriyayı (a.s.m.) bu vasıfla yad ederler: Nebiyy-i ümmî

  O nebiyy-i ümmî (a.s.m.) kötülük namına bir şey bilmezdi. Dünyanın bütün ihtiraslarından, hilelerinden, tuzaklarından beriydi. Allah, onu lekesiz, tozsuz, parlak bir ayna olarak hazırlamış, terbiye etmişti. İşte “ümmiyet” denilen bu sâfiyet aynasında vahiy tezahür etti

+ Yorum Gönder