Konusunu Oylayın.: Haccı Bozan Şeyler Nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Haccı Bozan Şeyler Nelerdir?
 1. 16.Eylül.2013, 00:25
  1
  Misafir

  Haccı Bozan Şeyler Nelerdir?






  Haccı Bozan Şeyler Nelerdir? Mumsema Haccı Bozan Şeyler


 2. 16.Eylül.2013, 00:25
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir



  Haccı Bozan Şeyler

 3. 28.Ekim.2013, 17:38
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,001
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Haccı Bozan Şeyler Nelerdir?




  Hac ibadetini bozan durumlar

  Arafat’ta belirtilen vakitte vakfe yapılmaması, mezheblerin ittifakıy­la haccı bozar. Mezheblerin ileri sürdükleri tafsilât doğrultusunda haccın rükünlerinden birinin terk edilmesi de haccı bozar... Cinsel ilişkiyle de haccın bozulacağı ittifakla kabul edilmiştir. Haccın cinsel ilişkiyle ne zaman ve ne gibi şartlar muvacehesinde bozulduğu konusunda mez­heblerin muhtelif görüşleri aşağıya alınmıştır.

  Malikiler dediler ki: Cinsel ilişki haccı bozar. Bu da, yapan bü­yük olsun küçük olsun; yapılan, cinsel ilişkiye müsâid olsun olmasın, pe­nisin sünnet kertiğine kadar olan baş kısmının bir insanın ön veya arka organının içine girip kaybolmasıdır. Hacı adayları, yaşı küçük bir kızla evli olur ve beraberinde hacca götürmüş olduğu bu karısıyla cinsel ilişki kurarsa, her ikisinin de haccı bozulur. Karısı, tam kadınlık çağındaysa hacları evleviyetle bozulur. Cinsel ilişkinin haccı bozacağı bilinse de bilin­mese de, yaparken bu husus akılda olsa da olmasa da, durum aynıdır. Bir kadına bakarak veya onu düşünerek; birisini öperek veya ona sarıla­rak menîsi akan kişi de cinsel ilişki yapmış gibi sayılır. Ancak bakma veya düşünme nedeniyle menîsi akan kişinin haccının batıl olması için bu bakışının veya düşünüşünün uzun sürmüş olması şarttır. Sadece bir bakış veya düşünüşle menîsi akan kişinin haccı batıl olmaz. Ama tekrarlamasa bile bir kez öpmekle menîsi akan kişinin haccı batıl olur. Hacda hanımı kendisiyle beraber bulunan kişinin, şâriin kadınlara yaklaşılmasını yasakladığı süre içinde, onu öpmekten ve onunla oynaşmaktan uzak dur­ması gerekir. Akabe cemresini taşlamadan önce, anılan sebeplerden biriy­le hacı adayının menisi akar veya cinsel ilişkide bulunursa, haccı bozulur. Akabe cemresini taşlamanın vakti ise, Kurban bayramının birinci günü­nün sona ermesine kadardır. İster Arafat’ta vakfe yapmadan önce, ister­se vakfeden sonra olsun, Akabe cemresini taşlamadan önce menî akar veya cinsel ilişki yapılırsa hac bozulur. Ama belirtilen sebeplerden ötürü meninin akıtılması, cinsel ilişkinin yapılması Akabe cemresinin taşlanma­sından veya Ziyaret tavafının yapılmasından veyahut da ne taşlama ne de tavaf yapılmaz da, bayramın birinci günü geçtikten sonra vukûbulursa hac bozulmaz. Fakat bu durumdaki kişiye (ceza) kurbanı kesmek gerekir. Akabe cemresini taşladıktan sonra erkeklerin hanımlarıyla cinsel ilişkide bulunmaları helâl olmadığı gibi, o arada nikâh akdi yapmaları da helâl olmaz. Bu tür davranışlara girenlerin haccı batıl olmaz, ama helâl olma­yan bir iş yapmış oldukları gerekçesiyle kurban kesmeleri gerekir. Ziyaret tavafını yaptıktan ve fakat tıraş olmadan bu gibi davranışlara girenler, helâl bir iş yapmış olurlar. Yine de kendilerine ceza olarak kurban kesmek gerekir. Bu tür işleri tıraş olduktan sonra yapanlar için hiçbir ceza gerekmez. Yasak süresi içinde, uzun sürmese bile, sadece birisine bakmak veya düşünmekle menîsi ya da mezîsi akan kişinin de ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Haccı bozulan kişinin, hac ibâdetine yine de devam et­mesi vâcibtir. Haccı bozulan kişi, ihramdan çıkmış sayıldığını zannede­rek, hac ibadetini sonuna kadar sürdürmekten vazgeçerse de ihram içinde kalmış sayılır. Ertesi yıl yeniden ihrama girse bile ikinci ihramı geçersiz­dir ve eski ihramlılık halinin gereklerini ikmâl eder.

  Şunu da belirtelim ki: Cinsel ilişki ve” diğer nedenlerden ötürü haccı bozulan kişinin yapması vâcib olan dört şey vardır:

  1. Bozduğu hac ibadetini sonuna kadar sürdürmelidir.

  2. Muktedir olduğu anda acele olarak bu haccını kaza etmelidir. Kazasını geciktirirse günahkâr olur.

  3. Haccı bozulduğu için kurban kesmelidir.

  4. Bu kurbanı, haccı kaza ettiği zamana ertelemelidir.

  Hanefiler dediler ki: Arafat’ta vakfeden önce yapılırsa cinsel ilişki nedeniyle hac bozulur. Ama Arafat’ta vakfe yaptıktan ve ikinci rükün olan Ziyaret tavafını yapmadan önce bu ilişki vukûbulursa hac bozul­maz. Çünkü Hanefîlere göre hac, Arafat’taki vakfeden sonra artık bozul­mayı kabul etmez. Haccın bozulması açısından cinsel ilişkinin unutularak veya kasden, uyku veya uyanıklık hâlinde veya gönüllü veya zorlanmış olarak yapılması farkecmeyip aynı hükme tâbidir. Bir kişi uyurken, hanı­mı kendisiyle cinsel ilişki kurarsa veya hanımı uyurken kendisi onunla cinsel ilişki kurarsa, her ikisinin de haccı batıl olur. Haccı batıl olması için cinsel ilişkiye girenin akıllı ve baliğ olması şarttır. Çocuk veya deli, akıllı ve bâlîğa olan bir kadınla cinsel ilişki kurarsa sadece kadının haccı batıl olur. Yine bunun gibi akıllı ve bâlîğ olan biri, küçük bir kızla veya deliyle cinsel ilişki kurarsa sadece kendisinin haccı batıl olur; onlarınki ise batıl olmaz. Cinsel ilişkiyle haccın bozulması için menînin akması şart değildir. Sadece penisin başının ön veya arka organın içine girmesiyle hac batıl olur. Menî aksa da akmasa da bu böyledir. Cinsel ilişki nede­niyle haccı batıl olan kişinin, Mâlikîlerin de ileri sürdükleri gibi, hac ibâ­detini sonuna kadar sürdürmesi gerekir. Ertesi sene de, bozulan haccını kaza eder. Cinsel ilişkiye giren iki tarafın da birer kurban kesmeleri gere­kir. Eğer aynı zaman içinde birden fazla cinsel ilişki yapılırsa yine bir davar kesmek gerekir. Ama ayrı ayrı yerlerde cinsel ilişkilerde bulunulur­sa, her bir ilişki için bir davar kesmek gerekir.

  Şafiiler dediler ki: Cinsel ilişki nedeniyle hac, bazı şartlarla batıl olur:

  1. Penisin başı (sünnet yeri) veya bu kısmı kesik olan penisin bu miktarlık kısmı, arada bir örtü bulunsa veya bir hayvanın olsa bile ön veya arka organına girmesi ile hac bozulur.

  2. Cinsel ilişki yapanın haccı, bilerek, kasıtlı olarak ve arzusuyla yapması halinde bozulur. Unutarak, bilmeyerek veya zorlanarak yapanın haccı bozulmaz.

  3. Cinsel ilişki, birinci ihramdan çıkmadan önce yapılırsa hac bo­zulur. Bunu biraz daha açalım: Şâfiîlere göre ihramdan çıkış sebepleri üç tanedir:

  a. Cemreleri taşlamak.

  b. Tıraş olmak.

  c. Ziyaret tavafı. Bu üç şeyden ikisini yapan kişi, iki ihramın bi­rinden çıkmış olur. Buna göre cemreyi taşlayıp tıraş olan kişi birinci ih­ramdan çıkmış olur. Bundan sonra cinsel ilişkide bulunsa bile haccı batıl olmaz. Aynı şekilde Ziyaret tavafını yapıp tıraş olan veya tıraş olup cem­reyi taşlayan kişi, birinci ihramdan çıkmış olur. Çünkü bu üç şey arasın­da tertib söz konusu değildir. Ama tertibe uyulması daha idealdir. Buna göre önce cemre taşlanmalı, sonra tıraş olmalı, en sonunda Ziyaret tavafı yapılmalıdır. Unutmamak gerekir ki; ikinci ihramdan çıkmadan önce cin­sel ilişki yapmakla her ne kadar hac batıl olmazsa da, haramdır. Cinsel ilişki haram olduğu gibi ilişkinin öncülleri sayılan şehvetle öpme ve sarıl­ma da menî aksın akmasın haramdır. Bu tür davranışta bulunanların fid­ye vermeleri gerekir. Çünkü haramlığın şartı, şehevî bakımdan faydalan­maktır. Bu da bakmak ve dokunmakla elde edilir. Bu halde mastürbas­yon yapmak da haramdır. Ancak bu takdirde menî akmazsa fidye ver­mek gerekmez. Arada elbise gibi bir engel olarak şehvetlice bakmak veya dokunmak da böyledir. Menî aksa da akmasa da fidyeyi gerekli kılmaz. Çünkü haramlığın şartı, şehevî bakımdan faydalanmaktır. Bu da yukarı­da anılan bakmak ve dokunmakla elde edilir. Fidyenin şartı şehvetle sa­rılmaktır ki, bu şart burada gerçekleşmemiştir.

  Haccı bozulan kişinin, hac ibadetini sonuna kadar sürdürmesi gere­kir. Haccı sahîhken sakınması gereken şeylerin tümünden bu durumda da kaçınmalıdır. Haccı bozulduktan sonra, ibadetini devam ettirirken fid­yeyi gerektiren bir davranışta bulunursa, ayrıca fidye vermesi de gerekir.

  Cinsel ilişki nedeniyle bozulan haccın, bu hac nafile de olsa, acele olarak, yani ertesi sene kaza edilmesi, ayrıca haccı bozan cinsel ilişki için kefaret verilmesi de gerekir. Bu kefaret de, kurban olma şartlarını hâiz bir erkek veya dişi devedir. Deve almaya muktedir olmayanın, kurban olmaya müsâid bir sığır alması gerekir. Bunu da almaktan aciz olursa kurban olmaya elverişli yedi davar almalıdır. Bunları da almaktan âciz olursa, Mekke piyasasındaki fiyatla değerlendirilerek, değerleri para olarak değil de yiyecek olarak haremdeki fakirlerden üç tanesine veya daha fazlasına dağıtılır. Yiyecek olarak verirken de fıtır sadakası olarak veril­mesi caiz olan gıda maddelerinden verilmelidir. Bu gıda maddeleriyle ilgi­li açıklama oruç bahsinde yapılmıştır. Yiyecek maddesi olarak dağıtmak­tan da aciz kalırsa, her bir müdd gıda maddesi için kefaret niyetiyle bir gün oruç tutar. Sözgelimi; “cinsel ilişkinin kefareti olarak yarın oruç tut­maya niyet ettim” demelidir.

  Bu anlattıklarımız, cinsel ilişki nedeniyle haccı batıl olan erkeklerle ilgili idi. Kadına gelince, cinsel ilişki nedeniyle her ne kadar haccı bozu­lursa da kefaret vermesi gerekmez. Eğer ilişkiye haram olduğunu bilerek, kasden, kendi arzusuyla girmiş mümeyyiz bir kadınsa günahkâr olur. Ak­si takdirde günahkâr olmaz.

  Hanbeliler dediler ki: Birinci ihramdan çıkmamış olmak şartıy­la, bir insanın veya hayvanın ön ya da arka organıyla cinsel ilişkiye gir­mek haccı bozar. Eğer bu olay, birinci ihramdan çıktıktan sonra vukûbu-lursa, Şâfiîlerin de söyledikleri gibi, hac batıl olmaz. Hanbelîlere göre ihramdan çıkış sebepleri üç tanedir:

  a. Cemreleri taşlamak,

  b. Ziyaret tavafı,

  c. Tıraş olmak.

  Birinci ihramdan çıkış, Şâfiîlerİn de dedikleri gibi bu üç şeyden ikisi­nin yapılmasıyla gerçekleşir. Diyelim ki; bir kişi Akabe cemresini taşla­dıktan ve tıraş olduktan sonra, Ziyaret tavafından önce cinsel ilişkide bulunursa haccı bozulmaz. Ama bir deve kesmesi gerekir. Anılan cinsel ilişkiden başka hiçbir şey ihramı bozmaz. Haccı bozulan kişinin, bozul­duktan sonra da haccıni, sahîhmiş gibi sonuna kadar devam ettirmesi gerekir. Bozulmadan önceki gibi, yine haccı bozan şeylerden uzak dur­malıdır. Hac bozulduktan sonra da mahzurlu bir davranışta bulunan kişi­nin yine fidye vermesi gerekir. Cinsel ilişkiye giren iki taraf da, ertesi sene acilen haclarını kaza etmelidirler.



 4. 28.Ekim.2013, 17:38
  2
  Moderatör



  Hac ibadetini bozan durumlar

  Arafat’ta belirtilen vakitte vakfe yapılmaması, mezheblerin ittifakıy­la haccı bozar. Mezheblerin ileri sürdükleri tafsilât doğrultusunda haccın rükünlerinden birinin terk edilmesi de haccı bozar... Cinsel ilişkiyle de haccın bozulacağı ittifakla kabul edilmiştir. Haccın cinsel ilişkiyle ne zaman ve ne gibi şartlar muvacehesinde bozulduğu konusunda mez­heblerin muhtelif görüşleri aşağıya alınmıştır.

  Malikiler dediler ki: Cinsel ilişki haccı bozar. Bu da, yapan bü­yük olsun küçük olsun; yapılan, cinsel ilişkiye müsâid olsun olmasın, pe­nisin sünnet kertiğine kadar olan baş kısmının bir insanın ön veya arka organının içine girip kaybolmasıdır. Hacı adayları, yaşı küçük bir kızla evli olur ve beraberinde hacca götürmüş olduğu bu karısıyla cinsel ilişki kurarsa, her ikisinin de haccı bozulur. Karısı, tam kadınlık çağındaysa hacları evleviyetle bozulur. Cinsel ilişkinin haccı bozacağı bilinse de bilin­mese de, yaparken bu husus akılda olsa da olmasa da, durum aynıdır. Bir kadına bakarak veya onu düşünerek; birisini öperek veya ona sarıla­rak menîsi akan kişi de cinsel ilişki yapmış gibi sayılır. Ancak bakma veya düşünme nedeniyle menîsi akan kişinin haccının batıl olması için bu bakışının veya düşünüşünün uzun sürmüş olması şarttır. Sadece bir bakış veya düşünüşle menîsi akan kişinin haccı batıl olmaz. Ama tekrarlamasa bile bir kez öpmekle menîsi akan kişinin haccı batıl olur. Hacda hanımı kendisiyle beraber bulunan kişinin, şâriin kadınlara yaklaşılmasını yasakladığı süre içinde, onu öpmekten ve onunla oynaşmaktan uzak dur­ması gerekir. Akabe cemresini taşlamadan önce, anılan sebeplerden biriy­le hacı adayının menisi akar veya cinsel ilişkide bulunursa, haccı bozulur. Akabe cemresini taşlamanın vakti ise, Kurban bayramının birinci günü­nün sona ermesine kadardır. İster Arafat’ta vakfe yapmadan önce, ister­se vakfeden sonra olsun, Akabe cemresini taşlamadan önce menî akar veya cinsel ilişki yapılırsa hac bozulur. Ama belirtilen sebeplerden ötürü meninin akıtılması, cinsel ilişkinin yapılması Akabe cemresinin taşlanma­sından veya Ziyaret tavafının yapılmasından veyahut da ne taşlama ne de tavaf yapılmaz da, bayramın birinci günü geçtikten sonra vukûbulursa hac bozulmaz. Fakat bu durumdaki kişiye (ceza) kurbanı kesmek gerekir. Akabe cemresini taşladıktan sonra erkeklerin hanımlarıyla cinsel ilişkide bulunmaları helâl olmadığı gibi, o arada nikâh akdi yapmaları da helâl olmaz. Bu tür davranışlara girenlerin haccı batıl olmaz, ama helâl olma­yan bir iş yapmış oldukları gerekçesiyle kurban kesmeleri gerekir. Ziyaret tavafını yaptıktan ve fakat tıraş olmadan bu gibi davranışlara girenler, helâl bir iş yapmış olurlar. Yine de kendilerine ceza olarak kurban kesmek gerekir. Bu tür işleri tıraş olduktan sonra yapanlar için hiçbir ceza gerekmez. Yasak süresi içinde, uzun sürmese bile, sadece birisine bakmak veya düşünmekle menîsi ya da mezîsi akan kişinin de ceza olarak kurban kesmesi gerekir. Haccı bozulan kişinin, hac ibâdetine yine de devam et­mesi vâcibtir. Haccı bozulan kişi, ihramdan çıkmış sayıldığını zannede­rek, hac ibadetini sonuna kadar sürdürmekten vazgeçerse de ihram içinde kalmış sayılır. Ertesi yıl yeniden ihrama girse bile ikinci ihramı geçersiz­dir ve eski ihramlılık halinin gereklerini ikmâl eder.

  Şunu da belirtelim ki: Cinsel ilişki ve” diğer nedenlerden ötürü haccı bozulan kişinin yapması vâcib olan dört şey vardır:

  1. Bozduğu hac ibadetini sonuna kadar sürdürmelidir.

  2. Muktedir olduğu anda acele olarak bu haccını kaza etmelidir. Kazasını geciktirirse günahkâr olur.

  3. Haccı bozulduğu için kurban kesmelidir.

  4. Bu kurbanı, haccı kaza ettiği zamana ertelemelidir.

  Hanefiler dediler ki: Arafat’ta vakfeden önce yapılırsa cinsel ilişki nedeniyle hac bozulur. Ama Arafat’ta vakfe yaptıktan ve ikinci rükün olan Ziyaret tavafını yapmadan önce bu ilişki vukûbulursa hac bozul­maz. Çünkü Hanefîlere göre hac, Arafat’taki vakfeden sonra artık bozul­mayı kabul etmez. Haccın bozulması açısından cinsel ilişkinin unutularak veya kasden, uyku veya uyanıklık hâlinde veya gönüllü veya zorlanmış olarak yapılması farkecmeyip aynı hükme tâbidir. Bir kişi uyurken, hanı­mı kendisiyle cinsel ilişki kurarsa veya hanımı uyurken kendisi onunla cinsel ilişki kurarsa, her ikisinin de haccı batıl olur. Haccı batıl olması için cinsel ilişkiye girenin akıllı ve baliğ olması şarttır. Çocuk veya deli, akıllı ve bâlîğa olan bir kadınla cinsel ilişki kurarsa sadece kadının haccı batıl olur. Yine bunun gibi akıllı ve bâlîğ olan biri, küçük bir kızla veya deliyle cinsel ilişki kurarsa sadece kendisinin haccı batıl olur; onlarınki ise batıl olmaz. Cinsel ilişkiyle haccın bozulması için menînin akması şart değildir. Sadece penisin başının ön veya arka organın içine girmesiyle hac batıl olur. Menî aksa da akmasa da bu böyledir. Cinsel ilişki nede­niyle haccı batıl olan kişinin, Mâlikîlerin de ileri sürdükleri gibi, hac ibâ­detini sonuna kadar sürdürmesi gerekir. Ertesi sene de, bozulan haccını kaza eder. Cinsel ilişkiye giren iki tarafın da birer kurban kesmeleri gere­kir. Eğer aynı zaman içinde birden fazla cinsel ilişki yapılırsa yine bir davar kesmek gerekir. Ama ayrı ayrı yerlerde cinsel ilişkilerde bulunulur­sa, her bir ilişki için bir davar kesmek gerekir.

  Şafiiler dediler ki: Cinsel ilişki nedeniyle hac, bazı şartlarla batıl olur:

  1. Penisin başı (sünnet yeri) veya bu kısmı kesik olan penisin bu miktarlık kısmı, arada bir örtü bulunsa veya bir hayvanın olsa bile ön veya arka organına girmesi ile hac bozulur.

  2. Cinsel ilişki yapanın haccı, bilerek, kasıtlı olarak ve arzusuyla yapması halinde bozulur. Unutarak, bilmeyerek veya zorlanarak yapanın haccı bozulmaz.

  3. Cinsel ilişki, birinci ihramdan çıkmadan önce yapılırsa hac bo­zulur. Bunu biraz daha açalım: Şâfiîlere göre ihramdan çıkış sebepleri üç tanedir:

  a. Cemreleri taşlamak.

  b. Tıraş olmak.

  c. Ziyaret tavafı. Bu üç şeyden ikisini yapan kişi, iki ihramın bi­rinden çıkmış olur. Buna göre cemreyi taşlayıp tıraş olan kişi birinci ih­ramdan çıkmış olur. Bundan sonra cinsel ilişkide bulunsa bile haccı batıl olmaz. Aynı şekilde Ziyaret tavafını yapıp tıraş olan veya tıraş olup cem­reyi taşlayan kişi, birinci ihramdan çıkmış olur. Çünkü bu üç şey arasın­da tertib söz konusu değildir. Ama tertibe uyulması daha idealdir. Buna göre önce cemre taşlanmalı, sonra tıraş olmalı, en sonunda Ziyaret tavafı yapılmalıdır. Unutmamak gerekir ki; ikinci ihramdan çıkmadan önce cin­sel ilişki yapmakla her ne kadar hac batıl olmazsa da, haramdır. Cinsel ilişki haram olduğu gibi ilişkinin öncülleri sayılan şehvetle öpme ve sarıl­ma da menî aksın akmasın haramdır. Bu tür davranışta bulunanların fid­ye vermeleri gerekir. Çünkü haramlığın şartı, şehevî bakımdan faydalan­maktır. Bu da bakmak ve dokunmakla elde edilir. Bu halde mastürbas­yon yapmak da haramdır. Ancak bu takdirde menî akmazsa fidye ver­mek gerekmez. Arada elbise gibi bir engel olarak şehvetlice bakmak veya dokunmak da böyledir. Menî aksa da akmasa da fidyeyi gerekli kılmaz. Çünkü haramlığın şartı, şehevî bakımdan faydalanmaktır. Bu da yukarı­da anılan bakmak ve dokunmakla elde edilir. Fidyenin şartı şehvetle sa­rılmaktır ki, bu şart burada gerçekleşmemiştir.

  Haccı bozulan kişinin, hac ibadetini sonuna kadar sürdürmesi gere­kir. Haccı sahîhken sakınması gereken şeylerin tümünden bu durumda da kaçınmalıdır. Haccı bozulduktan sonra, ibadetini devam ettirirken fid­yeyi gerektiren bir davranışta bulunursa, ayrıca fidye vermesi de gerekir.

  Cinsel ilişki nedeniyle bozulan haccın, bu hac nafile de olsa, acele olarak, yani ertesi sene kaza edilmesi, ayrıca haccı bozan cinsel ilişki için kefaret verilmesi de gerekir. Bu kefaret de, kurban olma şartlarını hâiz bir erkek veya dişi devedir. Deve almaya muktedir olmayanın, kurban olmaya müsâid bir sığır alması gerekir. Bunu da almaktan aciz olursa kurban olmaya elverişli yedi davar almalıdır. Bunları da almaktan âciz olursa, Mekke piyasasındaki fiyatla değerlendirilerek, değerleri para olarak değil de yiyecek olarak haremdeki fakirlerden üç tanesine veya daha fazlasına dağıtılır. Yiyecek olarak verirken de fıtır sadakası olarak veril­mesi caiz olan gıda maddelerinden verilmelidir. Bu gıda maddeleriyle ilgi­li açıklama oruç bahsinde yapılmıştır. Yiyecek maddesi olarak dağıtmak­tan da aciz kalırsa, her bir müdd gıda maddesi için kefaret niyetiyle bir gün oruç tutar. Sözgelimi; “cinsel ilişkinin kefareti olarak yarın oruç tut­maya niyet ettim” demelidir.

  Bu anlattıklarımız, cinsel ilişki nedeniyle haccı batıl olan erkeklerle ilgili idi. Kadına gelince, cinsel ilişki nedeniyle her ne kadar haccı bozu­lursa da kefaret vermesi gerekmez. Eğer ilişkiye haram olduğunu bilerek, kasden, kendi arzusuyla girmiş mümeyyiz bir kadınsa günahkâr olur. Ak­si takdirde günahkâr olmaz.

  Hanbeliler dediler ki: Birinci ihramdan çıkmamış olmak şartıy­la, bir insanın veya hayvanın ön ya da arka organıyla cinsel ilişkiye gir­mek haccı bozar. Eğer bu olay, birinci ihramdan çıktıktan sonra vukûbu-lursa, Şâfiîlerin de söyledikleri gibi, hac batıl olmaz. Hanbelîlere göre ihramdan çıkış sebepleri üç tanedir:

  a. Cemreleri taşlamak,

  b. Ziyaret tavafı,

  c. Tıraş olmak.

  Birinci ihramdan çıkış, Şâfiîlerİn de dedikleri gibi bu üç şeyden ikisi­nin yapılmasıyla gerçekleşir. Diyelim ki; bir kişi Akabe cemresini taşla­dıktan ve tıraş olduktan sonra, Ziyaret tavafından önce cinsel ilişkide bulunursa haccı bozulmaz. Ama bir deve kesmesi gerekir. Anılan cinsel ilişkiden başka hiçbir şey ihramı bozmaz. Haccı bozulan kişinin, bozul­duktan sonra da haccıni, sahîhmiş gibi sonuna kadar devam ettirmesi gerekir. Bozulmadan önceki gibi, yine haccı bozan şeylerden uzak dur­malıdır. Hac bozulduktan sonra da mahzurlu bir davranışta bulunan kişi­nin yine fidye vermesi gerekir. Cinsel ilişkiye giren iki taraf da, ertesi sene acilen haclarını kaza etmelidirler.





+ Yorum Gönder