+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cansız varlıklar, Allah'ın Kelam sıfatına muhatap olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cansız varlıklar, Allah'ın Kelam sıfatına muhatap olur mu?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Cansız varlıklar, Allah'ın Kelam sıfatına muhatap olur mu?


  Reklam  Cevap: Bütün varlıklar, sonsuz bir ilmin tezahürüdür. Allah’ın ilmi -haşa- bir an kaybolsa her şey yok olur.

  - Allah’ın kudreti ve tekvini olmadan hangi varlık var olabilir veya varlıkta devam edebilir..!

  - Lisan-ı hal veya lisan-ı kal ile olsun, bütün varlıkların -kendi kabiliyet ve istidatlarına göre- her an Allah’a ihtiyaçlarını arzettikleri gerçeği İslam alimlerinin kabul ettiği bir hakikattir. Eğer Allah, bunların bu dualarını işitmezse, onların ihtiyaçlarını yerine getirmezse hepsi de helak olmaya mahkum olur.

  - Keza, canlı-cansız bütün mahluklar bütün keyfiyetleriyle Allah tarafından görülmezse, sırr-ı kayyumiyet kaybolur.

  - Keza, Allah’ın kelam sıfatı olmazsa, Allah’ın mahluklarıyla konuşması mümkün olur mu? Allah’ın şuurlu varlıklar yanında, şuursuz ve cansız varlıklara da vahyettiğini Kur’an’da öğreniyoruz. Mealini vereceğimiz ayetlerde bu gerçeğe yönelik ilahi beyanlar vardır:

  “Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut”(Nahl, 16/68),

  “Bir şeyi dilediğinde O’nun buyruğu, sadece “Ol!” demektir, hemen oluverir”(Yasin, 36/82),

  “Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti”(Fussilet, 41/12),

  “Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman...
  Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman...
  İnsan şaşkın şaşkın: “Ne oluyor buna!” dediği zaman...
  İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır:
  Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder”(Zilzal, 1-5)

  - Keza, Allah’ın iradesi olmadan, hangi iradeli veya iradesiz varlık ayakta kalabilir! Her an bir yaratmada olan Allah’ın iradesi dışında “bir yaprak bile yere düşmez.”

+ Yorum Gönder