+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir?


  Reklam  Cevap: Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir?

  - Hz. Osman (ra)’ın işaret ettiği konuyu şöyle
  özetlemek mümkündür:

  - Mülkü’l-yemin /
  cariye
  yoluyla iki kız kardeşi bir arada nikahlamanın caiz olup
  olmadığı hususu, sahabe arasında farklı yorumlanmıştır. Hz. Ömer, Hz. Ali, İbn
  Mesud, Zeyd b. Sabit ve İbn Ömer’in de içinde bulunduğu bazı sahabîlere göre, bu
  caiz değildir. Bunların delili “Ve iki kız
  kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı.”
  (Nisa, 4/23)
  mealindeki ayettir. Bunlara göre, bu ayette “nikah” veya “mülkü’l-yemin” ayırımı yapılmadan “iki kız kardeşi birleştirmek de"
  yasaklanmıştır.

  Hz. Osman (ra)’dan yapılan rivayete göre, o “bir ayet bunu haram kılmış” (yukarıdaki
  ayeti kast ediyor), “bir ayet de helal
  kılıyor”
  (aşağıdaki ayetleri kastediyor) ve: “ben de bilemiyorum” ifadesini değil, “Bunu helal saymak daha uygundur.” (bir
  rivayette: “Ben bunun haram olduğunu
  söyleyemem."
  (İbn Kesir, Nisa, 4/23 ayetinin tefsiri) diyerek görüşünü
  belirtmiştir. (bk. Razî, İbn Aşur, Nisa, 4/23 ayetinin tefsiri)

  “Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır; ancak
  harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan
  müstesnadır.”
  (Nisa, 4/24).

  “Onlar / Müminler,
  mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki
  kurarlar.”
  (Müminun, 23/5-6).

  - Fakat, gerçekte bu son iki ayetten “mulkü’l-yemin” ile iki kız kardeşin bir
  arada nikahlamanın caiz olduğu hükmünü çıkarmak, -sadece bir yorum olmakla
  beraber- oldukça zor görünmektedir.

  - Yani ortada, ayetler arasında herhangi açık bir
  çelişki söz konusu değildir. Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder