+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Namazda kasten vacipin terki namazı bozar mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazda kasten vacipin terki namazı bozar mı ?

  Sual: Arkadaşlar geçende imam bir beyyine suresi okudu . 3 Üst taraftan 4 alt taraftan hep arkadan ala ala okudu hastaymışta. Sonra namaz bitti . Bizde 15 yaşında çocuğuz dedikki bidaha kılalım sehiv secdesi yaptık dediler . Bende bağırdım sonra ozaman kasten zamm-ı sure okumayalımda sehiv secdesi yapalım diye. Şimdide milleti yanlış mı yönlendirdim diye korkuyorum gerçi bizi ozamanda takmadı kimse . Yardım edin . ? 2. Snowdrop
  Elhamdülillah

  Cevap: Namazda kasten vacipin terki namazı bozar mı ?


  Reklam  Cevap: Namazda bir vacibi bilerek veya bilmeyerek terk etmek namaza zarar verir mi? Bu durumda ne yapmak gerekir?
  Değerli kardeşimiz;
  Hanefilere göre, fârz ve vâcip birbirinden farklı anlam taşır. Vâcip Allah ve Rasûlünün yükümlü Müslümandan yapılmasını bağlayıcı bir şekilde istediği, fakat hakkındaki bu bağlayıcılığın zannî delil ile sabit olduğu fiildir.

  Buna göre vâcibin kesinliği, farzın kesinliğinden daha azdır.

  Bu yüzden şer'î bir işte farz terk edilirse bu iş bâtıl olur. Meselâ Arafa'ta vakfe yapmayan kimsenin haccı batıl olur. Çünkü vakfe farzdır. Fakat bir kimse Safâ ile Merve arasında sa'yi terk etse, haccı bâtıl olmaz. Bunu kurban kesme cezası yoluyla tamamlaması mümkündür.

  Yine namazda Kur'ân okunmasının tamamen terki namazı geçersiz kılar. Çünkü namazda Kur'ân'dan bir parça okunması gereği kesin delille sabittir. Âyette şöyle buyurulur: "O halde Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun"(Müzemmil, 73/20). Fakat Fatiha Sûresinin okunmamış olması tek başına namazı bozan bir sebep değildir. Bu sûre okunmamış olursa, namaz mekruh olmakla birlikte yine geçerlidir.

  Hata ile bir vacibi terk eden veya unutan kimse, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.

  Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibin kasden terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder