Konusunu Oylayın.: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

5 üzerinden 4.18 | Toplam : 17 kişi
Depresyon hastalığı için zikir ve dua
 1. 11.Eylül.2013, 17:36
  1
  Misafir

  Depresyon hastalığı için zikir ve dua


  Depresyon hastalığı için zikir ve dua Mumsema merhaba hocam bende piskiyatrik depresyon rahatsızlığı var. doktora da gittim allaha çok şükür faydasını da gördüm. ama çok kilo aldırıyordu. şimdi bıraktım. kendimi iyi hissediyorum. bana ne önerirsiniz. bitkisel ürün, zikir yada başka önerebilleceğiniz bişey varmı. selam ve dua ile teşekkürler ...


 2. 11.Eylül.2013, 17:36
  1
  tubanur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  tubanur
  Misafir  merhaba hocam bende piskiyatrik depresyon rahatsızlığı var. doktora da gittim allaha çok şükür faydasını da gördüm. ama çok kilo aldırıyordu. şimdi bıraktım. kendimi iyi hissediyorum. bana ne önerirsiniz. bitkisel ürün, zikir yada başka önerebilleceğiniz bişey varmı. selam ve dua ile teşekkürler ...

 3. 11.Eylül.2013, 20:36
  2
  99/1
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Eylül.2013
  Üye No: 102359
  Mesaj Sayısı: 236
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Bulunduğu yer: Sınav salonu

  Cevap: Depresyon hastalığı için zikir ve dua
  Allah yardımcınız olsun günümüzün en büyük sıkıntılarından biridir depresyon hastalığı. Sebebi nazar, cinlerin, şeytanların, karabasanların vesvese veya musallat olmaları, büyü vb. olabilir. İnşallah bunlar yardımcı olur:

  Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilin ki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasındandır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Her gün Okumanızda fayda vardır.

  Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den, şeytanlar dan ve büyü den korur İnşallah:

  = Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

  = Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

  = Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

  = Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  = Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

  = Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

  = Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

  = Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin

  = Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  = Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

  = Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

  = Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh

  = La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

  = ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

  = Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

  = Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

  = Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

  = Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

  = Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  = Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

  = Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

  = Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

  = Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

  = Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

  = Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.

  = Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

  = Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

  = Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

  = Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

  = Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

  = Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

  = Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

  = Estağfirullah min külli mâ kerihallah.

  = Hasbiyallahü ve ni’mel vekil .

  Okuma Bitince Sonunda "Sadakallahul Azim" Denir. Ardından İstekleriniz İçin Allah'a Dua Edersiniz. Sonrasında "El Fatiha" Dersiniz ve Fatiha Okursunuz. Bitince "Amin"Denir.

  Selametle!


 4. 11.Eylül.2013, 20:36
  2
  Devamlı Üye  Allah yardımcınız olsun günümüzün en büyük sıkıntılarından biridir depresyon hastalığı. Sebebi nazar, cinlerin, şeytanların, karabasanların vesvese veya musallat olmaları, büyü vb. olabilir. İnşallah bunlar yardımcı olur:

  Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilin ki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasındandır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır. ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Her gün Okumanızda fayda vardır.

  Ayrıca bu dualar sizi nazar dan kötü olaylardan karabasan dan cinler den, şeytanlar dan ve büyü den korur İnşallah:

  = Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

  = Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn

  = Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

  = Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  = Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

  = Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

  = Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad

  = Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin

  = Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  = Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid

  = Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah

  = Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh

  = La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

  = ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne

  = Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad

  = Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb

  = Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

  = Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

  = Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh

  = Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm

  = Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin

  = Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim

  = Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

  = Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim

  = Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.

  = Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

  = Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah

  = Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik

  = Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

  = Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

  = Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka

  = Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim

  = Estağfirullah min külli mâ kerihallah.

  = Hasbiyallahü ve ni’mel vekil .

  Okuma Bitince Sonunda "Sadakallahul Azim" Denir. Ardından İstekleriniz İçin Allah'a Dua Edersiniz. Sonrasında "El Fatiha" Dersiniz ve Fatiha Okursunuz. Bitince "Amin"Denir.

  Selametle!

 5. 20.Ekim.2014, 21:01
  3
  Misafir

  Cevap: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  merhaba hocam,
  bizim bi hastamız var son birkaç haftadır aglama krizine girmeye başladı ağladığında bir süre sonra gülmeye başlıyor hayattan zevk almadığını söylüyor bazen kendimi camdan atsam nasıl olur gibi sorular soruyor. ölmek istediğini söylüyor ve boğulduğunu hissettiğini söylüyor. psikoloğada götürdük ama iyice kendini hasta moduna sokmaya başladı hiç pijamalarını çıkarmıyor yataktan kalmak istemiyor bize hangi duaları önerirsiniz ne yapmalıyız?


 6. 20.Ekim.2014, 21:01
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  merhaba hocam,
  bizim bi hastamız var son birkaç haftadır aglama krizine girmeye başladı ağladığında bir süre sonra gülmeye başlıyor hayattan zevk almadığını söylüyor bazen kendimi camdan atsam nasıl olur gibi sorular soruyor. ölmek istediğini söylüyor ve boğulduğunu hissettiğini söylüyor. psikoloğada götürdük ama iyice kendini hasta moduna sokmaya başladı hiç pijamalarını çıkarmıyor yataktan kalmak istemiyor bize hangi duaları önerirsiniz ne yapmalıyız?

 7. 14.Aralık.2015, 02:15
  4
  Misafir

  Cevap: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  Acil düzgün bir hoca bulup götürün.


 8. 14.Aralık.2015, 02:15
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Acil düzgün bir hoca bulup götürün.

 9. 02.Mayıs.2017, 23:34
  5
  Misafir

  Yorum: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  Merhaba benimde piskolojik rahatsizligim var.Aniden sinirleniyorum ve karşımdaki insanı kırıyorum.Kendime mani olamıyorum.bunu istemeden yapıyorum.kalp daralması, hicbirseyden mutlu olamama gibi durumlar.bir gün mutluysam ertesi gün sanki kötü birşey olacakmış gibi için sıkılıyor.bazende beddua ve isyan ediyorum .sonra tövbe ediyorum...en önemlisi ikili iliskimde soğuk davranıp düşmanmis gibi tavırlar ediniyorum.yani bilerek yapmıyorum..
  Ne okumaliyim hangi duaları ve zikirleri okumaliyim.?


 10. 02.Mayıs.2017, 23:34
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba benimde piskolojik rahatsizligim var.Aniden sinirleniyorum ve karşımdaki insanı kırıyorum.Kendime mani olamıyorum.bunu istemeden yapıyorum.kalp daralması, hicbirseyden mutlu olamama gibi durumlar.bir gün mutluysam ertesi gün sanki kötü birşey olacakmış gibi için sıkılıyor.bazende beddua ve isyan ediyorum .sonra tövbe ediyorum...en önemlisi ikili iliskimde soğuk davranıp düşmanmis gibi tavırlar ediniyorum.yani bilerek yapmıyorum..
  Ne okumaliyim hangi duaları ve zikirleri okumaliyim.?

 11. 03.Mayıs.2017, 17:39
  6
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,089
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  Merhaba kardeşim. Geçmiş olsun, geçer Allah'ın izniyle. Namazlarını düzenli bir şekilde kıl, kuranı kerimi daha çok oku ve sık sık abdestli durmaya çalış. Bu en güzel çözüm olacak Allah'ın izniyle. Ayrıca şu duayı okumanı tavsiye ederiz iyi gelir inşaallah.

  Depresyon, öfke ve Bunalımdan Kurtulmak için Dua

  يَا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَ هَابَعْدَ فَنَاءِهَا بِقُدْرَتِهِ وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ

  Okunuşu:
  Yâ mübdiel-berâya ve muidehâ ba'de tenâihâ bikudretihî bi hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyti Muhammed.

  Anlamı:
  Ey insanları var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten Allah'ım! Hz.Muhammed'in ve ehli beytinin hürmetine şifâlar ver!


 12. 03.Mayıs.2017, 17:39
  6
  Yönetici
  Merhaba kardeşim. Geçmiş olsun, geçer Allah'ın izniyle. Namazlarını düzenli bir şekilde kıl, kuranı kerimi daha çok oku ve sık sık abdestli durmaya çalış. Bu en güzel çözüm olacak Allah'ın izniyle. Ayrıca şu duayı okumanı tavsiye ederiz iyi gelir inşaallah.

  Depresyon, öfke ve Bunalımdan Kurtulmak için Dua

  يَا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَ هَابَعْدَ فَنَاءِهَا بِقُدْرَتِهِ وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ

  Okunuşu:
  Yâ mübdiel-berâya ve muidehâ ba'de tenâihâ bikudretihî bi hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyti Muhammed.

  Anlamı:
  Ey insanları var oldukça ve öldükten sonra tekrar dirilten Allah'ım! Hz.Muhammed'in ve ehli beytinin hürmetine şifâlar ver!

 13. 21.Aralık.2017, 01:53
  7
  Misafir

  Yorum: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  Slm bende hocam depresyon hastadiyim ucsene once surup icerkene nefes boruma gitti sonra depresyon hastasi oldum iyiyu oldum sonra bu birhaftadir gine depresyona girdim simdik kemek yemekten korkuyorum korku var icimde sanki bogazimda kalicak nefes boruma gidicek caresiz kalicam diye korkuyorum hocam ben bu durumdan kurtulmam icin ne onerirsinuz slm dua ile Allah herzaman sizinle olsun efendimiz duaciniz olsun


 14. 21.Aralık.2017, 01:53
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Slm bende hocam depresyon hastadiyim ucsene once surup icerkene nefes boruma gitti sonra depresyon hastasi oldum iyiyu oldum sonra bu birhaftadir gine depresyona girdim simdik kemek yemekten korkuyorum korku var icimde sanki bogazimda kalicak nefes boruma gidicek caresiz kalicam diye korkuyorum hocam ben bu durumdan kurtulmam icin ne onerirsinuz slm dua ile Allah herzaman sizinle olsun efendimiz duaciniz olsun

 15. 25.Aralık.2017, 01:19
  8
  Misafir

  Yorum: Depresyon hastalığı için zikir ve dua

  Oglum 15 yasinda cok sinirli isyankar her konuda babasina bana konusmak bile istemiyor bizimle sizden nefret ediyorum biktim gibi sozler sarf ediyor bize heppisikolaga goturdum ergen depresyonda oldugunu soylediler napcami nasil davrancami bilemiyorum artik hocam babanemizle yasiyoruz misafirlerimiz sik likla geliyor bu yuzden ona bile sinirlenip bariyor bana kimse gelmesin ders calisamiyorum diyor ben bu saatten sonra onlara nediye bilirim anneleri oldugu icin geliyorlar odasindan cikmak istemiyor budurumda kimseyi geldigi zaman gormek bile istemiyor cik hosgeldin de diyorum odasindan kovuyo beninapcam bilemiyorum konusamiyorsun bile dinlemek istemiyor surekli telefon elinde. Napa biliri okuyacagim dua. Varmi hocam


 16. 25.Aralık.2017, 01:19
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Oglum 15 yasinda cok sinirli isyankar her konuda babasina bana konusmak bile istemiyor bizimle sizden nefret ediyorum biktim gibi sozler sarf ediyor bize heppisikolaga goturdum ergen depresyonda oldugunu soylediler napcami nasil davrancami bilemiyorum artik hocam babanemizle yasiyoruz misafirlerimiz sik likla geliyor bu yuzden ona bile sinirlenip bariyor bana kimse gelmesin ders calisamiyorum diyor ben bu saatten sonra onlara nediye bilirim anneleri oldugu icin geliyorlar odasindan cikmak istemiyor budurumda kimseyi geldigi zaman gormek bile istemiyor cik hosgeldin de diyorum odasindan kovuyo beninapcam bilemiyorum konusamiyorsun bile dinlemek istemiyor surekli telefon elinde. Napa biliri okuyacagim dua. Varmi hocam
+ Yorum Gönder