+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ruh ile ilgili kitaplar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ruh ile ilgili kitaplar


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Ruh ile ilgili kitaplar


  Reklam  Cevap:
  Kitabu'r- Ruh  İbn Kayyim el-Cevziyye

  İZ YAYINCILIK

  İslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kitâbu’r-Rûh’u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte ve bir sonuca bağlamaktadır. Ruh bedenden bağımsız bir varlık mı yoksa bedenin bir fonksiyonu mudur? Nefs ve ruh kavramları farklı varoluş biçimlerini mi ifade etmektedir? Ölüm nasıl birhadisedir? Ölümden sonraki hayatın farklı aşamaları nelerdir ve nasıl yaşanacaktır? Kabir hayatını kimler, nasıl algılayacaktır? Kabir ziyaretinden ruhlar haberdar olur mu? Ruhlar arasında iletişim söz konusu mudur? Eser bu gibi sorulara cevap vermektedir.


+ Yorum Gönder