Konusunu Oylayın.: Zikir caiz mi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Zikir caiz mi
 1. 22.Ağustos.2013, 02:50
  1
  Misafir

  Zikir caiz mi


  Zikir caiz mi Mumsema zikir caiz mi


 2. 22.Ağustos.2013, 02:50
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  zikir caiz mi

 3. 22.Ağustos.2013, 17:02
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Zikir caiz mi
  ne münasebet...
  Zikir bir kısmı farz bir kısmı sünnettir.
  Allah'ı anma konusuna caiz midir denir mi?

  ZİKİR
  ZİKİR Zikir kelimesi
  birçok manâyı ifade eden (vücûh) bir kelimedir. Kur'ân-ı Kerîm de ondört ayrı
  manâda kullanılmıştır. Meselenin anlaşılabilmesi için, usûl açısından "el-Vücuh
  ve'n-Nezair" konusunu izah edelim. Kur'ân-ı Kerım'in üslûb özelliği, insanların
  telif ettiği eserlere benzemediği gibi, diğer münzel kitaplara da benzemez.
  Allahu Teâla'nın (cc) kitabında çeşitli manâlarda kullanılan müşterek lâfızların
  mevcut olduğu malûmdur. Bir kelimenin bir âyette ifade ettiği manâ ile yine aynı
  kelimenin diğer âyetlerde ifade ettiği anlamlar aynı olmayabilir. Usûl-i tefsir
  uleması bunu el-vücuh olarak ifade etmiştir. Bunun aksine de, farklı kelimenin
  aynı manayı ifade etmesine nezair denilir. İbn-i Abbas'dan rivayet edildiğine
  göre, Halife Hz. Ali b. Ebi Talib kendisini, Hâricilerle münakaşa ve onları ikna
  etmek için gönderirken şöyle demiştir: "Onlarla münakaşa ederken delil olarak
  Kur'ân-ı Kerîmi hüccet gösterme; çünkü onda birçok manâları ihtiva eden, zû
  vücûh kelimeler vardır. Onlara Resûl-i Ekrem'in sünnetini hüccet olarak bildir
  ve fikirlerini sünnet ile teyid et."(1) Kur'ân-ı Kerimde bir kelimenin birkaç
  manayı ifade etmesi, onun mucize oluşunun bir delilidir. İmam-ı Zerkanî,
  el-Burhan isimli eserinde, Mukatil b. Süleyman'dan naklettiği bir haberde, "kişi
  Kur'ân'daki birçok vecihleri görmedikçe hakiki bir fakih olamaz"(2) diyerek bu
  inceliğe işaret etmiştir. Meselâ, el-Hüdâ kelimesi ve ondan türeyen terimlerin,
  Kur'ân-ı Kerim'de onyedi manası olduğu görülür. Aynı şekilde cehennem "nâr,
  sakar, hutame ve cahim" gibi çeşitli lafızlar aynı manâyı ifade etmektedirler.
  Bunlar da nezâire ait örnekleri teşkil ederler. Zikir, Arapça bir kelime olup,
  "hatırlamak, anmak, düşünmek ve hatırlayıp gereğini yapmak" gibi manâlara gelir;
  unutmanın ve gafletin zıddı olarak kullanılır. Asıl manâsı budur(3). Allahu
  Teâla nın (cc) kitabına ve Resûl-i Ekrem'in (sav) sünnetine uygun ber hayat
  yaşayabilmek için, insanın kalbini gafletten kurtarması zaruridir. Gafletin
  zıddı olan zikir, bunu gerçekleştirebilmek için bir vesileden ibarettir. Allahu
  Teâlâ kalbi, aklın, ilmin ve ruhun mahalli kılmıştır. İnsan kalbindeki istitaat
  ile ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bütün ilimleri öğrenebilir. İnsanın kalbi
  aynı zamanda şüphelerin ve vesveselerin mahalli, küfrün ve imanın merkezi,
  ısrarın ve vazgeçmenin (tevbenin) mevzii, mutmain olmanın ve rahatsızlık
  duymanın cereyan ettiği bir yerdir.(4) Peygamber Efendimiz (sav) de:
  "Değişkenliğinden dolayı buna kalb ismi verilmiştir. Öyle ki kalb, boş bir
  arazideki ağaca kökünden asılı durup, rüzgârın bir alta, bir üste çevirdiği bir
  kuş tüyü gibidir"(5) buyurmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Rabbinin ismini an
  (zikret) ve ihlâs ile O'na teveccüh eyle!" (Müzemmil sûresi: 8) emri
  verilmiştir. Gadı Beyzavî, bu âyetintefsirinde, zikir üzerinde hassasiyetle
  durmuştur.(6) Zikrin bir ibadet olduğu, kat'i naslarla sabittir. Nitekim:
  "Şüphesiz ki Allahu Teâla'yı zikretmek en büyük ibadettir." (Ankebût sûresi: 45)
  âyet-i kerimesi bunun en güzel delilidir. Bütün ibadetlerin zâhirî ve bâtınî
  şartları vardır. Fukaha,"Allahu Teâla nın rızasını kazanmak niyetiyle (ihlâsla)
  ve şer'i şerife uygun olarak yapılan amellere sâlih amel denilir" tarifinde
  ittifak etmiştir. Elbette iman ile ibadet arasında önemli bir münasebet vardır.
  Bir mükellef, sahih bir itikada sahip olmadığı ve ihlâsı esas almadığı müddetçe,
  sâlih amel işleyemez. Müslümanlar zikir ibadetini edâ ederek gafletten
  kurtulabilirler. Bir hususa işaret etmekte fayda vardır: Yeryüzündeki hilâfet
  vazifesini hakkı ile edâ etmeye niyet etmeyen kimselerin, bazı lafızları "dudak
  servisi" ile tekrarlamalarına zikir denilemez. Kur'ân-ı Kerîm'de zikir ehli,
  şeriatı bilen ve ahkâmını hakkı ile edâ eden kimseleri ifade için
  kullanılmıştır: "Bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz." (Nahl sûresi: 43) âyet-i
  kerimesindeki incelik budur. Zikir ibadeti, ihlâsın ve ihsân hâlinin teşekkülüne
  vesile olabilir. Aynı zamanda kalbin muhafazası açısından da elzemdir. Maddî ve
  manevî varlığımızın merkezi olan kalbimiz, sâlih amellerle düzelip sıhhate
  kavuştuğu gibi, çirkin fiillerle (fahşâ, münker, bağy vs.) ve şeytanın
  vesveseleriyle fesada uğrayabilir. Numan b. Beşir'den (ra) rivayet edilen meşhur
  bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (sav): "Helâl bellidir, haram da
  bellidir" dedikten sonra, "Dikkat ediniz! Vücutta bir et parçası vardu ki, o
  sıhhat bulursa bütün vücud salâha erer. Eğer o fesada uğrar ve hastalanırsa,
  bütün vücutta fesat ortaya çıkar, bozulur. Dikkat edin, bu et parçası
  kalptir."(7) diyerek, müslümanları uyarmıştır. Bu sebeple, insanın kalbine sahip
  çıkması ve onu her türlü hastalıktan koruması zaruridir. Bilindiği gibi her
  ibadet, ancak niyetle edâ edilebilir. Bu sebeple fıkıh ilminde kalbin ayrı bir
  yeri vardır. Bütün ameller niyete bağlıdır ve "insanlar niyetleri üzere ba's
  olunacaklardır."(8) Müslümanlar Resûl-i Ekrem'in (sav) tavsiye ettiği zikirleri
  ihlâsla edâ ederler ve bu zikirlerine uygun bir hayat yaşamaya gayret
  gösterirlerse, imtihanı kazanabilirler.

  KAYNAKLAR
  (1) İmam-ı Suyutî, el-Itkan fi Ulûmil-Kur-'ân, Kahire
  1368, c. I, sh. 42.

  (2) İmam-ı Zerkeşî, el-Burhan, Beyrut ty., c. I,
  sh.103.

  (3) Âsım Efendi, Kamus Tercümesi, c. II, sh. 346 vd.
  Ayrıca bkz. el-Mucenıi'I-Vasit, c. I, sh. 3I3.

  (4)İbn-i Arabî, Ahkâmü'I-Kur'ân, Beyrut 1335, c.
  III,sh.1504.

  (5)İmam-ı Suyûtî, Câmiu's-Sağir, c. I,
  sh.89,"innema"mad.

  (6)Mecmuatu't-Tefâsir, İstanbul 1979, c. VI,
  sh.376.

  (7)Sahih-i Müslim, K. Müsakat-102-108; Sünen-i Ebu
  Davud, K. Kuzat-2; Sünen-i Ibn-i Mâce, Fiten-14; Sünen-i Darimi, K.
  Büyû-1.

  (8)Sahih-i Buharî, K. Bed'ül Vahyi-1, K. İman-41, K.
  Nikâh-5, K. Menakibu'I-Ensar-45; Sünen-i Tirmizî, K.
  Fezâilu'1-Cihad-16. 4. 22.Ağustos.2013, 17:02
  2
  Moderatör  ne münasebet...
  Zikir bir kısmı farz bir kısmı sünnettir.
  Allah'ı anma konusuna caiz midir denir mi?

  ZİKİR
  ZİKİR Zikir kelimesi
  birçok manâyı ifade eden (vücûh) bir kelimedir. Kur'ân-ı Kerîm de ondört ayrı
  manâda kullanılmıştır. Meselenin anlaşılabilmesi için, usûl açısından "el-Vücuh
  ve'n-Nezair" konusunu izah edelim. Kur'ân-ı Kerım'in üslûb özelliği, insanların
  telif ettiği eserlere benzemediği gibi, diğer münzel kitaplara da benzemez.
  Allahu Teâla'nın (cc) kitabında çeşitli manâlarda kullanılan müşterek lâfızların
  mevcut olduğu malûmdur. Bir kelimenin bir âyette ifade ettiği manâ ile yine aynı
  kelimenin diğer âyetlerde ifade ettiği anlamlar aynı olmayabilir. Usûl-i tefsir
  uleması bunu el-vücuh olarak ifade etmiştir. Bunun aksine de, farklı kelimenin
  aynı manayı ifade etmesine nezair denilir. İbn-i Abbas'dan rivayet edildiğine
  göre, Halife Hz. Ali b. Ebi Talib kendisini, Hâricilerle münakaşa ve onları ikna
  etmek için gönderirken şöyle demiştir: "Onlarla münakaşa ederken delil olarak
  Kur'ân-ı Kerîmi hüccet gösterme; çünkü onda birçok manâları ihtiva eden, zû
  vücûh kelimeler vardır. Onlara Resûl-i Ekrem'in sünnetini hüccet olarak bildir
  ve fikirlerini sünnet ile teyid et."(1) Kur'ân-ı Kerimde bir kelimenin birkaç
  manayı ifade etmesi, onun mucize oluşunun bir delilidir. İmam-ı Zerkanî,
  el-Burhan isimli eserinde, Mukatil b. Süleyman'dan naklettiği bir haberde, "kişi
  Kur'ân'daki birçok vecihleri görmedikçe hakiki bir fakih olamaz"(2) diyerek bu
  inceliğe işaret etmiştir. Meselâ, el-Hüdâ kelimesi ve ondan türeyen terimlerin,
  Kur'ân-ı Kerim'de onyedi manası olduğu görülür. Aynı şekilde cehennem "nâr,
  sakar, hutame ve cahim" gibi çeşitli lafızlar aynı manâyı ifade etmektedirler.
  Bunlar da nezâire ait örnekleri teşkil ederler. Zikir, Arapça bir kelime olup,
  "hatırlamak, anmak, düşünmek ve hatırlayıp gereğini yapmak" gibi manâlara gelir;
  unutmanın ve gafletin zıddı olarak kullanılır. Asıl manâsı budur(3). Allahu
  Teâla nın (cc) kitabına ve Resûl-i Ekrem'in (sav) sünnetine uygun ber hayat
  yaşayabilmek için, insanın kalbini gafletten kurtarması zaruridir. Gafletin
  zıddı olan zikir, bunu gerçekleştirebilmek için bir vesileden ibarettir. Allahu
  Teâlâ kalbi, aklın, ilmin ve ruhun mahalli kılmıştır. İnsan kalbindeki istitaat
  ile ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bütün ilimleri öğrenebilir. İnsanın kalbi
  aynı zamanda şüphelerin ve vesveselerin mahalli, küfrün ve imanın merkezi,
  ısrarın ve vazgeçmenin (tevbenin) mevzii, mutmain olmanın ve rahatsızlık
  duymanın cereyan ettiği bir yerdir.(4) Peygamber Efendimiz (sav) de:
  "Değişkenliğinden dolayı buna kalb ismi verilmiştir. Öyle ki kalb, boş bir
  arazideki ağaca kökünden asılı durup, rüzgârın bir alta, bir üste çevirdiği bir
  kuş tüyü gibidir"(5) buyurmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Rabbinin ismini an
  (zikret) ve ihlâs ile O'na teveccüh eyle!" (Müzemmil sûresi: 8) emri
  verilmiştir. Gadı Beyzavî, bu âyetintefsirinde, zikir üzerinde hassasiyetle
  durmuştur.(6) Zikrin bir ibadet olduğu, kat'i naslarla sabittir. Nitekim:
  "Şüphesiz ki Allahu Teâla'yı zikretmek en büyük ibadettir." (Ankebût sûresi: 45)
  âyet-i kerimesi bunun en güzel delilidir. Bütün ibadetlerin zâhirî ve bâtınî
  şartları vardır. Fukaha,"Allahu Teâla nın rızasını kazanmak niyetiyle (ihlâsla)
  ve şer'i şerife uygun olarak yapılan amellere sâlih amel denilir" tarifinde
  ittifak etmiştir. Elbette iman ile ibadet arasında önemli bir münasebet vardır.
  Bir mükellef, sahih bir itikada sahip olmadığı ve ihlâsı esas almadığı müddetçe,
  sâlih amel işleyemez. Müslümanlar zikir ibadetini edâ ederek gafletten
  kurtulabilirler. Bir hususa işaret etmekte fayda vardır: Yeryüzündeki hilâfet
  vazifesini hakkı ile edâ etmeye niyet etmeyen kimselerin, bazı lafızları "dudak
  servisi" ile tekrarlamalarına zikir denilemez. Kur'ân-ı Kerîm'de zikir ehli,
  şeriatı bilen ve ahkâmını hakkı ile edâ eden kimseleri ifade için
  kullanılmıştır: "Bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz." (Nahl sûresi: 43) âyet-i
  kerimesindeki incelik budur. Zikir ibadeti, ihlâsın ve ihsân hâlinin teşekkülüne
  vesile olabilir. Aynı zamanda kalbin muhafazası açısından da elzemdir. Maddî ve
  manevî varlığımızın merkezi olan kalbimiz, sâlih amellerle düzelip sıhhate
  kavuştuğu gibi, çirkin fiillerle (fahşâ, münker, bağy vs.) ve şeytanın
  vesveseleriyle fesada uğrayabilir. Numan b. Beşir'den (ra) rivayet edilen meşhur
  bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (sav): "Helâl bellidir, haram da
  bellidir" dedikten sonra, "Dikkat ediniz! Vücutta bir et parçası vardu ki, o
  sıhhat bulursa bütün vücud salâha erer. Eğer o fesada uğrar ve hastalanırsa,
  bütün vücutta fesat ortaya çıkar, bozulur. Dikkat edin, bu et parçası
  kalptir."(7) diyerek, müslümanları uyarmıştır. Bu sebeple, insanın kalbine sahip
  çıkması ve onu her türlü hastalıktan koruması zaruridir. Bilindiği gibi her
  ibadet, ancak niyetle edâ edilebilir. Bu sebeple fıkıh ilminde kalbin ayrı bir
  yeri vardır. Bütün ameller niyete bağlıdır ve "insanlar niyetleri üzere ba's
  olunacaklardır."(8) Müslümanlar Resûl-i Ekrem'in (sav) tavsiye ettiği zikirleri
  ihlâsla edâ ederler ve bu zikirlerine uygun bir hayat yaşamaya gayret
  gösterirlerse, imtihanı kazanabilirler.

  KAYNAKLAR
  (1) İmam-ı Suyutî, el-Itkan fi Ulûmil-Kur-'ân, Kahire
  1368, c. I, sh. 42.

  (2) İmam-ı Zerkeşî, el-Burhan, Beyrut ty., c. I,
  sh.103.

  (3) Âsım Efendi, Kamus Tercümesi, c. II, sh. 346 vd.
  Ayrıca bkz. el-Mucenıi'I-Vasit, c. I, sh. 3I3.

  (4)İbn-i Arabî, Ahkâmü'I-Kur'ân, Beyrut 1335, c.
  III,sh.1504.

  (5)İmam-ı Suyûtî, Câmiu's-Sağir, c. I,
  sh.89,"innema"mad.

  (6)Mecmuatu't-Tefâsir, İstanbul 1979, c. VI,
  sh.376.

  (7)Sahih-i Müslim, K. Müsakat-102-108; Sünen-i Ebu
  Davud, K. Kuzat-2; Sünen-i Ibn-i Mâce, Fiten-14; Sünen-i Darimi, K.
  Büyû-1.

  (8)Sahih-i Buharî, K. Bed'ül Vahyi-1, K. İman-41, K.
  Nikâh-5, K. Menakibu'I-Ensar-45; Sünen-i Tirmizî, K.
  Fezâilu'1-Cihad-16.

+ Yorum Gönder