+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden At eti caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: At eti caiz mi?


  Reklam  Cevap: At, eşek ve katır eti: Eşek ve katırın yenmesi bütün mezheplerde haramdır.

  Câbir'den şöyle rivâyet edilir:

  "Resulullah (s.a.s.) Hayber gazasında eşek etini yasak etti, at etini yemeye izin verdi." (Buhâri, Zebâih, 28; Mey'azi, 38, Nikâh, 21; Müslim, Nikâh, 30; Sayd, 23, 25, 30, 37).
  Bu hadis-i şerifi ölçü alan Ebû Yûsuf, İmam Muhammed gibi Hanefi imamlar, Ahmed b. Hanbel ve İslâm hukukçularının çoğunluğu at etini helâl kabul ederken; İmam Azam Ebû Hanife, harama yakın mekruh hükmünü vermiştir.

  İmam Mâlik ise,

  "Resulullah at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti." (Ahmed b. Hanbel, I, 147, 244, 289; IV, 89, 90, 127)
  hadisini esas alarak at etini haram saymıştır.

  Ebû Hanife ve İmam Mâlik'in at etini helâl kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de şu ayet-i kerimedir:

  "O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmeniz ve süs için yarattı." (Nahl, 16/8)

+ Yorum Gönder