+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Adalet ile ilgili hadisler kısa Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Adalet ile ilgili hadisler kısa

  Sual: Adalet ile ilgili hadisler kısa olarak istiyorum bana Adalet hakkında hadisi şerifler paylaşabilir misiniz ? ? 2. imam
  Üye

  Cevap: Adalet ile ilgili hadisler kısa


  Reklam  Cevap: Adalet ile ilgili kısa hadisler

  Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. Müslim, Cennet 63

  Rivâyet olunduğuna göre, (Mekke`nin fethinden sonra) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem Ci`râne (mevkiin) de (Huneyn ve Hevâzin harbinin) ganîmet (lerini) taksîm etmek üzere iken (Zülhuveysıra denilen) bir kişi Resûlullah`a karşı (küstahâne bir edâ ile) ansızın: - Yâ Resûla`llah, adâlet et! (Şu taksîm, Allah rızâsı kasd olunarak yapılmış bir taksîm değildir!) demişti. Resûlullah da onu: - Eğer ben adâlet etmezsem bedbaht olurum! (Bir rivâyete göre: sen bedbaht olursun!) cevâbiyle karşıladı. Câbir b. Abdullâh - Sahihi buhari hadis no 1296

  Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış sene nafile ibadet'ten hayırlıdır. el-Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, II,

  En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir. Ebü Davud, Melahim 17; Tirmizî, Bey'at 37

+ Yorum Gönder
adalet ile ilgili kısa hadisler,  adalet ile ilgili hadisler kısa,  adaletle ilgili hadisler kısa,  adalet ile ilgili hadisler,  adaletle ilgili kısa hadisler,  adaletli olmakla ilgili hadisler