+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah Kur'an'da arşın sahibine and olsun diyerek kendisine yemin etmesinin hikmeti nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah Kur'an'da arşın sahibine and olsun diyerek kendisine yemin etmesinin hikmeti nedir?


 2. Hattap
  Devamlı Üye

  Cevap: Allah Kur'an'da arşın sahibine and olsun diyerek kendisine yemin etmesinin hikmeti nedir?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;
  Yemin, Araplarda çok kullanılan bir husustur. Bununla, karşı tarafı ikna etmek istemeleri yanında, yemin edilenin kutsallığına da vurgu yapılmış oluyor. *Arapça indirilen Kur’an’da diğer üslup çeşitleri gibi, yemin üslubu da kullanılmıştır.

  Büyük, değerli ve kutsal şeylere yemin edildiğine göre, insanlara hitap eden Allah, “Arşın sahibi” vasfıyla *kendine yemin etmekle hem büyüklüğünü, hem kutsallığını gönüllere nakşetmek istiyor.

  Zaten İslam’da yemin daha çok Allah’ın isim ve sıfatlarına yapılır. Kur’an’da bu konuya dikkat çekilmiş ve bir ders verilmiştir.

  Bunun yanında insanların başka nesnelere yemin etmelerine izin verilmediği halde, Kur’an’da Allah, güneş, ay, yıldız, *zeytin, incir gibi bazı varlıklara da yemin etmiştir. Bununla söz konusu nesnelerin harika yaratılışlarına, barındırdıkları pek çok faydalara dikkat çekilmiştir. Bediüzzaman hazretleri bu çeşit yeminlerin hikmetini şu sözlerle özetlemiştir: “Kur'an'da kasem(yemin) ile temeyyüz etmiş olan ecram-ı ulviye ve süfliyeyi tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet kasemat-ı Kur'aniye, nevm-i gaflette dalanlara kar'-ul asâdır” (Muhakemat,14 ). Yani: Kur’n’da yemin edilmeye değer bulunan gök ve yer cisimlerine yapılan bu yeminlerin hikmeti, *gaflet uykusunda olanları daima uyandırmaktır. Çünkü; Kur’an’da yer alan kasemler/yeminler, gaflet uykusuna dalanları uyandırmak üzere başlarına vurulan bir tokmaktır.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  *

+ Yorum Gönder