+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberler öldüğü yere gömülür hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götürülüp d Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberler öldüğü yere gömülür hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götürülüp d


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberler öldüğü yere gömülür hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götü


  Reklam  Cevap: Peygamberler öldüğü yere gömülür hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götürülüp defnedilmiştir?  Peygamberler öldükleri yere gömülür” hadis rivayeti zayıftır.
  *
  Konuyla ilgili İbn Hacer’in görüşü şöyledir:
  a) İbn Mace’nin rivayet ettiği bu hadisin senedinde Huseyin b. Abdullah el-Haşimi zayıf bir ravidir.*
  *
  b) Beyhakî’nin “Delail”de yer verdiği başka rivayet yolları vardır. Ancak onların hepsi mürseldir (Mürsel hadis de zayıftır).
  *
  c) Bu konuyla ilgili sahih bir rivayet vardır ki, Tirmizi Şemail’de, Nesai, Sünen’de yer vermiştir. Ancak bu rivayet de merfu değil, mevkuftur.*
  *
  Bu hadis rivayetini Salim b. Ubeyd el-Eşceî’den öğreniyoruz. Hz. Peygamber vefat edince, sahabler onu nereye defnedeceklerini tartıştılar. Bu arada bazı sahabiler *Hz. Ebu Bekir’e: “Resulullah’ın nereye defnedileceğini sordular. Buna cevaben Ebu Bekir: “Allah’ın *ruhunu kabzettiği yere defnedilir. Çünkü, Allah’ın onun ruhunu kabzettiği yer en güzel mekândır” dedi(İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 1/529, el-Ayni de aynı noktalara işaret etmiştir. bk. Umdetu’l-Kari, 4/187).*
  *
  Tirmizi’nin Hz. Aişe tarikiyle rivayet ettiği hadiste, Hz. Ebu Bekir şöyle demiştir: “Allah her peygamberin ruhunu, onun gömülmek istediği yerde kabzeder. Onun için onu yattığı odasında defnedin”(bk.Tirmizi, Cenaiz,33). Tirmizi’ye göre, *bu hadis rivayetinin senedinde yer alan Abdurrahman b. Ebi Bekir el-Müleykî -hafızasının zayıflığından ötürü- zayıf kabul edilmiştir(bk. a.g.y). Kaldı ki, bu hadis de mevkuftur(Hz. Ebu Bekir’in sözleridir).
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  *

+ Yorum Gönder