+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nefis tezkiyesi nasıl yapılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nefis tezkiyesi nasıl yapılır?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Nefis tezkiyesi nasıl yapılır?


  Reklam  Cevap: Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?

  Nefsin tezkiyesi iki ayrı mânâya geliyor: Birincisi nefsini temize çıkarmak, ona toz kondurmamak, kusurlarını örtmek, hatta elinden gelirse bunları faziletmiş gibi göstermektir. Yukarıdaki ifadelerde, tezkiye bu mânâda kullanılmıştır.

  “Nefislerinizi temize çıkarmayın” (Necm Sûresi, 32) âyet-i kerimesi bize bu mânâyı ders verir.


  Nur Külliyatında tezkiye edilmemiş bir n
  efsin hali şöyle tasvir edilir:

  “Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Eğer zâhirî sevse de, samimi sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeğe ve sevdirmeğe çalışır ve kusuru nefsine almaz. Mübalâğalar ile, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek âdetâ takdis eder.” (Lem’alar)  Bir de: “Muhakkak, nefsini temizleyen kurtuluşa erdi.” (Şems Sûresi, 9) âyetinde teşvik edilen nefis tezkiyesi vardır. Âlimlerimiz bunu, nefsin kötülüklerden arıtılması, yâni iman etmekle şirkten, takva ile günahlardan temizlenmesi ve salih amellerle de bu temizliğinin artırılması şeklinde izah buyururlar.
+ Yorum Gönder