+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kızımın ismini İrem koymakta bir sakınca var mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kızımın ismini İrem koymakta bir sakınca var mıdır ?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kızımın ismini İrem koymakta bir sakınca var mıdır ?


  Reklam  Cevap: İrem ismi kötü bir anlam içermediği için isim olarak konubalir.
  Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresi 7-8. ayetlerde ismi geçen “İrem”, Hûd aleyhisselamın kavmi olan Âd kavminin yaşadığı ve güzellikte emsali olmayan şehrin adıdır. Bu şehir, bahçeleri ile ünlüdür. Fakat daha sonra bu kavmin azgınlığı sebebiyle helak edilmiştir.“Şark-İslâm edebiyatlarında İrem keli­mesi daha ziyade (Bâğ-ı İrem) şekliyle mutluluk verici, mâmur ve gösterişli bi­naları, evleri vb. yerleri ifade eden anlamda kullanılmıştır. Bağları ve rengârenk ağaçlan ile İrem bahçeleri ba­harı temsil eder; ayrıca sevgilinin bulun­duğu evi, gezindiği bahçeyi vb. mahalleri tanımlamada kullanılır.” (Ömer Faruk Harman, “İrem”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 22, s: 443)

+ Yorum Gönder