+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İçtihat kapısı açık mıdır kapalı mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İçtihat kapısı açık mıdır kapalı mı?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: İçtihat kapısı açık mıdır kapalı mı?


  Reklam  Cevap: İctihad'ın belli başlı dokuz şartı vardır:

  1- Arapça dilini ve üslûbunu bilmek. Çünkü dinin kaynağı Kur'ân-ı Kerîm ile Sünnet-i Seniyedir. Bunlar da arapcadır.

  2- Kur'ân-ı Kerîm'in ânım ve hâssını. mutlak ve mukayyedini, nasih ve mensubunu bilmek.

  3- Peygamber'in -kavlî, fiilî ve takriri- sünnetlerini bilmek.

  4- Hakkında ictihad edilecek mesele ile ilgili icmâ veya ihtilâfı bilmek, icmâ'ın vuku'unda hiç şüphe yoktur. Sahabenin birçok meselelerde vaki olan icmâ'ını hiç bir kimse inkâr edemez. Ancak Ahmed bin Hanbel sahabeden sonra icmâ'ın vaki olmadığını söylüyordu. Şâff î de sahabelerden sonraki icmâ'i inkâr etmemiş ise de, bir meselede kendisine icmâ'dan söz edildiği zaman onu kabul etmiyordu.

  5- Kıyas ve kaidelerini bilmek.

  6- Şer'i ahkâmın maksat ve gayesini bilmek.

  7- Hak ile batılı birbirinden ayırabilecek kadar ölçülü olmak.

  8- İctihad'a ve islâm'a karşı samimi olmak.

  9- İnancı sağlam olup bid'attan uzak olmaktır.

  Bundan anlaşılıyor ki ictihad, kolay bir mesele değildir. Herkes ictihad davasında bulunamaz. Akıl ve çevreye veya doğu ve batıdan ithal edilen düşünce ve görüşlere istinaden hiç bir kimse İslâmi konularda ictihad edemez.

  İctihad'm kapısı her zaman açıktır. İctihad kapısı, birinci asırda açık olduğu gibi her asırda da açıktır. Yeter ki içtihadın şartlarına haiz bir kimse bulunsun. Şu tarihten şu tarihe kadar açık idi sonra kapandı veya kapatıldı demek yanlıştır. Kapanış ve açılışı
  elimizde değildir. Bu husus için hiç bir kimseye yetki verilmemiştir.

  Halil Günenç Günümüz Meselelerine Fetvalar

+ Yorum Gönder