+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse konu hadis Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse konu hadis


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse konu hadis


  Reklam  Cevap: İlgili hadisin doğru tercümesi şöyledir:

  "Kim insanların gücenmesini göze alarak (insanlar gücense bile) Allah’ın rızasını gözetirse, insanlardan gelen sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Kim de Allah’ın gücenmesini göze alarak (Allah gücense bile) insanların rızasını gözetirse, Allah, onu insanlar(ın insafın)a bırakır." (Tirmizi, Zühd, 64; Kenzu’l-Ummal, h. no: 43034)

  Bu hadiste, her şeyin Allah’ın elinde bulunduğuna, önemli olanın Onu razı etmek olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple, Allah’ı razı etmek ile insanları razı etmek arasında bir tercih yapmak zorunluluğu doğarsa, Allah’ın rızasını esas almak imanın da, aklın da gereğidir.

  İbn Hibban’ın merfu olarak yer verdiği hadisin ifadeleri konuyu daha da açacak mahiyettedir:

  Bu rivayete göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

  “Kim insanların gücenmesini göze alarak Allah’ın rızasını gözetirse, Allah ondan razı olur ve insanları da ondan razı eder. Kim de Allah’ın gücenmesini göze alarak insanların rızasını gözetirse, Allah ona gücenir ve insanları da ondan gücendirir" (Tuhfetu’l-Ahvezi, 7/82)

  Bediüzzaman hazretlerinin aşağıdaki ifadeleri, bu hadisin bir nevi açıklaması hükmündedir:

  “Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir” (Lem'alar, 21. Lema)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder